Przestarzałość chora i ociężała musi odejść 159. WKO J.C.
 Oceń wpis
   

 

 

Czas od niej się wyzwolić inaczej jej rozkład, każdego w nim tkwiącego, może pogrążyć i dotyczy to każdego ducha ludzkiego na Ziemi świadomego siebie czy bez świadomego.

Dojrzały owoc należy skonsumować lub się rozłoży, mrożenie należy traktować tak samo jak rozkład, przedłużenie upadku.

To, co z ducha pod jego wpływem powstało, tak jak sztuka pozostanie, to co powstało pod działaniem ziemskiego rozumu czeka rozkład, gdyż jest dalekie od doskonałości, a swoim ciężarem przygniata.

I analogia do życia opartego tylko o Ziemię, tu każdego, kto opiera się o swój rozum czeka rozkład i obojętnie, jakiej dziedziny ziemskiej dotyczy ludzi.

Bez duchowych czystych korzeni, rozumowców i ich dzieła czeka szybki rozkład, co już się dzieje, efekt przejrzałości owoców.

Jednym z takich zjawisk rozkładu jest próba udoskonalania ziemskiego ciała poprzez operacje plastyczne, przeszczepy bez ratowania ziemskiego życia i zdrowia, manipulowanie w kodzie genetycznym czy klonowanie, to rozpaczliwe działanie rozumowców ziemskich chcących przedłużać i podnosić tak zwaną jakość ziemskiego bycia.

Przed ludzkością pojawia się widmo rencistów i emerytów, chorych i kulawych, gdyż tylko człowiek rozumowy może sobie taki wariant leniwego bycia wymyślić, w przyrodzie, w świecie zwierząt zero takich zjawisk, tam jest ruch i sprawność do końcowych dni.

Cóż, drgawek chorobowych bez możliwości się pozbyć, które prowadzą do utraty przez ducha ziemskiego ciała, a wszyscy rozumowcy bez poznawania procesów duchowych próbują agonię przedłużać, lecz ci, którym przedłuża się ziemską wegetację bez wiedzy są, czemu ma to służyć i dopatrują się prozaicznych przyczyn w ziemskim trwaniu.

Wszystko pozbawione wartości duchowych jest jednym ziemskim muzeum figur woskowych, gdzie próbuje się sztucznie zachować już przestarzałe obrazy, to nowa forma egipskich mumii, którą czczą rozumowcy.

To przejaw tego, że współczesna cywilizacja mieszka na jednym wielkim cmentarzu, gdzie wyświetlają już tylko horrory i obrazy zagłady.

Tak obecnie pod płaszczykiem ziemskiej ułudy, pozorowanych ruchów socjalnych trwa ziemski rozkład, wszystko tak płytkie, że konstrukcja musi się rozpaść.

Operacja się udała, ale przeszczep organizm odrzucił, rozpoznanie; wróg całej ludzkości rozum, produkt nadmiernie rozbudowanego mózgu, chętnego sługi ciemności, który sam swoimi decyzjami wpędził się w labirynt gęsto materialnego bycia i bez wyjścia padł zmęczony, nastąpił rozkład, pozostały tylko kości, a wystarczyło podnieść wzrok ku górze, wysłać uczucia szczere w słowach, podziękować, wstać i ruszyć w drogę na poziom duchowo istotny, gdzie rozkładu już brak, ale tak, aby się stało należy odczuwać i dążyć do doskonałości znając i przestrzegając prawa Pana.

Siła jedyna znacząca dla ducha pochodzi z góry, z Ziemi nie, to należy wiedzieć!

Miłość duchowa daje wszystko, inne odbiera wam jakąkolwiek nadzieję na prawdziwe i wysokie wartości.

Świat ludzi rozumowych upada, wy wraz z nim, mało chcecie się ratować, to wasz wybór, a wasze dzieła codzienne mają zaczyn zatracenia, czas ziemski i wasze ziemskie bycie dobiega końca, ale wy to już wiecie, wokół przerażenie zbiera żniwo.

Demokracja się rozwija, a tu wojna za wojną, bezrobocie, choroby, epidemie, klęski żywiołowe, afery za aferą, gdzie tu widzicie jakikolwiek rozwój czy wzrost czegokolwiek, to zachód już się dokonał i panowała ciemność, szarańcza rozumowego bycia dokonała zniszczenia wszystkiego, co ciemność mogła wchłonąć.

I nad tymi zgliszczami cywilizacji dumnej z upadku swojego stoi Światło i głosi Słowo, ci, którzy mają jeszcze uszy usłyszą, a ci, którzy chcą jeszcze widzieć patrzą, innej drogi ewakuacyjnej ku dobru brak, czas ruszyć lub pozostać!

Komentarze (0)
Wola Pana Stworzyciela 158. WKO Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

 

Okno w stworzeniu dla Światła skąd wszystko, Siła wypływa i dokąd wszystko powraca, miejsce, w którym Pan Stworzyciel jest połączony ze stworzeniem!

Część Pana Stworzyciela, z której wypływa Siła i przemieniana powraca, tak stworzenie żyje, jest podtrzymywane przez Wolę Pana Stworzyciela Immanuela, przez przenikające promieniowanie.

Światło, które pochodzi od Pana Stworzyciela i do Pana Stworzyciela powraca, Wola Boża, część Pana Stworzyciela Graal, Immanuel jaśniejszego w stworzeniu brak, a na Ziemi wśród ludzi przebywał już wiele razy i przyniósł ludziom Słowo Pana i sąd, sąd ostateczny.

Dziękujcie Panu Stworzycielowi za prawa, Wolę, która jako Sprawiedliwość wszystko przenika, wspomaga, to jedyna droga i kierunek, po którym może podążać ludzki duch, aby stanąć u bram poziomu duchowo istotnego, domu ducha ludzkiego.

Każdy na drodze rozwoju duchowego natrafi na Pana Stworzyciela prawo, które przyjmuje i się podporządkowuje jemu, czyli przestrzega w codziennym życiu, to już tego konsekwencją jest duchowy rozwój, a tym samym wzlot, użycie Siły w dobry sposób zawsze daje lekkość i kieruje do góry.

Otwarte odczuwanie i myślenie na Ziemi w równowadze szybko odnajdzie drogę na poziom duchowo istotny.

Wysilajcie się ludzie czas ku temu nadszedł, to co się dzieje wokół zmusza do wzlotu duchowego lub zatracenia, wybór dokonany, czas aby wszystko się przejawiło, jakie jest tu na Ziemi, każdy patrzy i widzi.

W Słowie Prawdy w Objawieniach Woli Bożej Pani Immanuel i w Wielkiej Księdze Objawień zawarta jest droga z Ziemi na poziom duchowo istotny, jasna i czytelna dla poważnie poszukujących, zakryta dla ciemnych na zawsze!

Komentarze (0)
Dnie piękne na Ziemi! 157 Wielka Księga Objawień J.C.
 Oceń wpis
   

 

 

 

Wtedy, kiedy życie w duchowy proces nad sobą duchem się przemieni, a po przemianach duch w gęstej materii świadom siebie będzie wszystko wokół uszlachetniał niosąc Miłość duchową dla spotkanych na ziemskiej drodze.

I bez potrzeby żadnego świeckiego ziemskiego wykształcenia, aby to wszystko pojąć i do serca swojego przyjąć, chociaż aby dzisiaj duchowo dojrzeć na Ziemi trzeba włożyć większy wysiłek niż w najtrudniejsze ziemskie studia, ale ziemskie studia mają charakter gęsto materialny i męczą, pętają ducha, który chciałby się rozwijać.

Wysiłek duchowy przenika wszystkie dziedziny życia każdego człowieka, który chce wyjść z krainy miernych ziemskich dokonań, które bez wzbogacania ducha na początkowej drodze przez stworzenie są, a go skutecznie pętają, wiążą i ograniczają czasem oraz przestrzenią.

Przecież królestwo ducha jest poza ziemskim czasem i przestrzenią, gdzie żaden naukowiec swoim rozumem bez dojścia był, jest i będzie, to zupełnie inny gatunek różniący się całkowicie od gęstej materii.

Każde ziemskie odkrycie, czy najdalsza podróż tak zwanym statkiem kosmicznym, to w dalszym ciągu gęsta materia, a w rozwoju człowieka jest zbędnym akcentem, trwonienie czasu i środków, ale większość tak zwanych naukowców skutecznie wpływało na zanik wartości duchowych i upadek społeczeństw, gdyż realizują rozwój techniczny inny od takiego jak jest chciany.

Zbrojenia, wizja konfliktów nuklearnych, zanieczyszczenie środowiska, zanik roślin i innych gatunków przyrody oraz wiele innych zjawisk negatywnych powoduje, że Ziemia upomina się o swoje, a sprawców skutecznie niszczy, a na końcu zniszczy tak zwany dorobek naukowców wraz z nimi.

Ludzie wyrzekli się swojego naturalnego środowiska, zamiast go ulepszyć oszpecili i niszczą systematycznie dlatego, że wyborów dokonali kierując się ziemskim, a o uczuciach, o duchowym zapomnieli, dali się zepchnąć na tor boczny we wszystkich dziedzinach swojego bycia.

A cały tak zwany świat ezoteryczny cofa się do epok, które upadły, dlatego, że duchowość tam zanikła, szczyt upadłych cywilizacji to zniewalanie i masowe mordy.

Zdobycze negatywne przeniesione do dzisiejszych czasów i hołubione w zmienionej formie, to dalszy i głębszy upadek, narkotyk dla ducha, który go skutecznie pętał.

Zdrowo myślący człowiek i trochę odczuwający szybko się w tym wszystkim zorientuje i się wycofa.

Aby od tego się wyzwolić trzeba mocno chcieć i pracować w kierunku sprawdzania, rygorystycznego badania wszystkiego, co się na Ziemi spotka, wyciągając wnioski iść dalej, aż pojawią się świadome duchowe zdolności, które samemu poprzez ich używanie należy rozwijać.

Po co komu dary, które śpią w was duchu i są bez rozwijania lub wykorzystywania, aby pogrążyć się głębiej w ziemskim, potem te zdolności w miarę złego używania zanikają, stając się obciążeniem, jak kajdany pętają, ograniczają ludzkiego ducha, choć może taki gęsto materialny człowiek żyć ziemsko dostatnio.

Ubożenie społeczeństwa świadczy, że jego duża część odeszła od Prawdy, przez te warstwy bez przenikania do ducha Siły jest, zamykają się ludzie za bramą rozumowego bycia, a ziemski majątek daleki jest od odznaki dobrobytu duchowego, czy jego brak też bez mówienia o duchu jest.

W zaślepieniu wszyscy omamieni na Ziemi wpadają w pułapki ciemności. Wszędzie liczy się tylko powierzchowność jak w prawie ziemskim, instytucjach, gospodarce czy wielu innych dziedzinach, w całych społeczeństwach.

Narody odchodzą, powstają mieszanki, brak jasnych granic narodowych, zanik kultury, to co powstaje to chaos!

Jest to obraz zaniku wszystkiego, przed upadkiem zło musi się przejawić i właśnie są tego obrazy.

A ci, którzy mają tego dosyć i skierowali się do siebie ducha, aby się wydobyć mogą być dobrej myśli, bo to dziś najlepsza inwestycja, lecz należy ją zasadom Światła podporządkować, aby był trwały sukces na każdej płaszczyźnie, tam gdzie się stoi teraz.

Właściwe wskazówki w Słowie, tam do odkrycia życie duchowe, tam radość i szczęście.

A ja każdemu pomagam się obudzić duchowo, choć mocno wymagam.

Komentarze (0)
Słowo Pana Stworzyciela autostradą do góry 156 WKO J.C.
 Oceń wpis
   

 

Dla ludzkiego ducha szybszej i prostszej drogi brak, a mapą jest Wielka Księga Objawień i Objawienia Woli Bożej.

Wola Pana Stworzyciela pozostawiła Słowo zapisane w formie Objawień, gdzie opisana jest droga, jaką ma przejść duch ludzki, aby znaleźć się jak najbliżej Pana.

Objawienia są tym samym Słowem, które przyniosłem w przeszłości jako Jezus Chrystus z Nazaretu, lecz Go bez spisania dla ludzi było, a w podaniach ziemskich Słowo ludzki rozum zdeformował i wypaczył Jego sens oraz znaczenie, a trwało to, ta deformacja przez wieki.

Religie i kościoły zmieniając Słowo na własny użytek, zgubiły drogę na poziom duchowo istotny, a wierzącym leniwym ludzkim duchom wskazały bramy ciemności!

Prawda stała, stoi i będzie stać czysta, zawsze stanowi oparcie dla wszystkiego i wszystkich, którzy się jej podporządkują i chętnie służą Panu, innych, którzy od Prawdy odeszli zmiecie z każdej powierzchni, wcześniej ostrzegając przed zgubieniem światłej drogi.

Dziś Światło na Ziemi pomóc chce wszystkim i pomaga, lecz zbyt mało duchów ludzkich  jeszcze obecnie uczestniczy w tym świadomie, tych mniej licznych, jak poprzednio, wzleci duchowo do obiecanych wyżyn, pozostali uwięzieni w gęstej materii wraz z nią zanikną, ich świadomość siebie ducha w bólach i cierpieniach się rozłoży.

Zawsze pomoc w takich punktach przemian od Pana ludzkość otrzymywała, przewodnik przychodził i wskazywał drogę ratunku, która wymagała zasadniczo całkowitego odwrotu od starego, bo tam wszystko klęską musiało się zakończyć.

Lecz ludzie bez wiary wysłańcowi byli, pomimo oczywistego zła na Ziemi panującego i dziś bez wiary wymaganej są, czekają na ponowne przyjście moje Jezusa Chrystusa, a gdy stoję przed nimi w nowej ziemskiej formie i z nowym imieniem i nazwiskiem ziemskim, to znów próbują szydzić, śmiać się i wyśmiewają, bez wiary w swoje uczucia są.

A przecież przynoszę to samo co przyniosła Wola Pana Stworzyciela i dała w Objawieniach, Słowo jest to samo!

Lecz pamiętajcie wy kapłani, świeccy przy władzy stojący dziś wy jutro inni; Pan Stworzyciel ostrzega w krytycznych miejscach, a dziś stoicie przed przepaścią, wielu już w nią wpadło, czy bez widzenia jesteście, czy bez chcenia widzieć, jeżeli bez zatrzymania będziecie we wszystkim co robicie, szybko poznacie koniec waszej drogi na dnie przepaści!

Pomoc przychodzi we właściwym czasie, kto z niej skorzysta, zacznie nowe lepsze duchowe życie, uniknie ciemności.

Czasy ostateczne mówią, że czas się kończy, wydaje się wam, że samo się zrobi i ktoś was z waszego obecnego bagiennego bycia wyciągnie, O! pojawi się ręka i was wyciągnie i oczyści.

To wy sami, każdy indywiduanie wsparty Słowem Prawdy ma pracować i wyjść z krainy cieni, ziemskie zajmowane stanowiska: urzędnika, rolnika, robotnika czy inne świeckie są bez znaczenia, liczy się stan was ducha, tu bez możliwości jest aby można było sobie nabyć, uczciwa własna praca, co zasiejesz to zbierzesz, inaczej brak jest i tak będzie!

Słowo Prawdy przyjazne dla światłych duchów, niszczące dla sług ciemności. Światło jasno oświetla was i waszą okolicę ukazując tak Prawdę!

Komentarze (0)
Wielkie ptaki latają 155 WKO Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

Ze snu wspomnienia zrywają wracając do rzeczywistości, myśli, uczucia, słowa i czyny ku światłej drodze kierują, tak ożywając Miłość duchową do Pana Stworzyciela formują, dziękując za każde nowe doświadczenie, za dary rozwijane, za życie wspaniałe, które tu na Ziemi są przeżywane.

Zapasy siły w słowach, myślach i czynach okraszonych w uczucia zdobywacie, kierując sterem własnego życia ku dobru, wspomagając wielu na własnej drodze spotkanych.

Z radością ciągniecie wątek życia tam, gdzie inni już pomarli, bez patrzenia, że wokół martwo duchowo i cisza.

Myśli, słowa i czyny są lekkie jak ptaki wysoko latające, które unosi naturalna siła, ptaki jej się podporządkowują rozciągając skrzydła, z tej wysokości jest zawsze bliżej do Pana Stworzyciela, do Jego królestw!

Dlaczego mielibyście zostać przykuci łańcuchami braku pokory i własnej głupoty czekając, aż coś was pożre, to było by zachowanie, co najmniej lekkomyślne?

Nogi na drodze po Ziemi będą lekkie jak czyny, uczucia współbrzmiące w Woli Pana radośnie rosną, a od ich siły wszelkie ciemności z zakamarków otoczek wymiatają!

A gdy już zaczniecie latać, gdy tej sztuki się nauczycie, poradzicie sobie z każdym zbędnym ciężarem, bo po co macie się winą obciążać, lepiej być obciążonym do maksimum czynem dobrym, ten towar tu na Ziemi był w deficycie i do góry go ze sobą zabierzecie.

A gdy w sobie i wokół siebie posprzątacie, pomożecie każdemu będącemu w potrzebie ufającemu wam duchowi, to prawa Pana Stworzyciela poniosą was dalej, gdzie też czeka radosna praca, gdzie bez płacenia w euro, a zapłatą jest życie pod skrzydłami Woli Pana Stworzyciela, która jak obietnica w rzeczywistości mieszka w zamku i promieniuje tym wszystkim, co każdemu czystemu duchowi jest potrzebne, aby przebywać w duchowo istotnym i móc nadal ciągle być potrzebnym.

A teraz będąc na tej tak sympatycznej Ziemi, gdzie tak dużo jest możliwości, aby się wykazać, ręce do pracy nad sobą pora wkładać, a potem mając doświadczone ręce innym pokazywać jak siebie ducha możecie rozświetlać coraz mocniej, aż z hukiem odpadną wszelkie ciemności z barów jak skorupa, z której wyskoczy nowy duch rześki i gotowy czynem służyć Panu, który go przecież stworzył.

A służba to praca ciągła, ale taka, jaka jest chciana z góry, a taka jak się ludziom marzy nie, którzy w swoim lenistwie ducha zjadaliby tylko ziemskie owoce, a o duchowych owocach zapomnieli już od wieków, a ich smaku bez zaznania są.

Więc róbcie swoje, bez patrzenia na innych, tam gdzie was mało potrzebują odchodźcie, bo, po co macie dać się porazić ciemnościom, bez potrzeby aby być zwiotczały.

Wielu jasnych się zbierze i stworzycie armię, która w czynach ziemskich pokaże, co może zrobić. Siła jest, wystarczy w uczuciu się połączyć i pognać przed siebie tam, gdzie dobiega wołanie potrzebujących, a woła coraz więcej!

Ja część Pana Stworzyciela Graal jestem czujny, rozpoznaje dobro i je wzmacniam, a zło wypalam ogniem Pana, aby być na drodze Miłości i Prawdy Pana Stworzyciela, którą jestem.


A wy ziemscy ludzie, czego chcecie, co takiego macie na tej Ziemi, co może być większe od duchowej Miłości i Prawdy, ja w was znajduję obecnie tylko urojenia dalekie od rzeczywistości!

Komentarze (0)
Czas wszystko wypalić! 154 WKO Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

 

Forma komety wypełniona po brzegi perłami przeżyć osobistych, wypalenie świadomości mnie części Pana Stworzyciela nastąpiło, kometa jak ciasto upieczone, została uformowana na stałe, swoim żarem ja część Pana Graal przez promieniowanie wszystko rozpalam, podając Pana Światło na Ziemię, ogarniając ją całą. 

I tak Ziemia podnosi się wyżej, dla jasnych duchów wybawienie, dla ciemnych zatracenie!

Bezszelestny proces widoczny wewnętrznym okiem, lecz skutki jego, efekt wzmożonego promieniowania przejawia się na Ziemi coraz mocniej, wszędzie zło się pokazuje, wyżywając się wzajemnie do zaniku i do upadku.

Żywioły pracę wykonują, plan Woli Pana doskonale realizowany.

Mówicie, że ze wzlotem duchowym poczekacie, odkładacie na później, jesteście zgubieni, drugiej możliwości już brak będzie, czas sądu jest ostatecznym dla każdego ludzkiego ducha!

Światło kotwiczy na Ziemi w mocnej twierdzy, jestem oparciem dla każdego ducha wzwyż idącego po drodze Słowem Pana wytyczonej do poziomu duchowo istotnego, bardziej prostej i krótszej drogi brak!

Leżą ludzkie duchy leniwie w przepaściach żądz i rozkoszy, własnych złych wyborów i od wieków bez chcenia są z nich się wydostać czekając tak na swojego bycia zakończenie.

Większość tak leniwych ludzi zginie pod ciężarem własnych win, od których zbyt mało chcą się uwolnić, brak mają wystarczającej siły, lecz siłę teraz każdy otrzymuje, mając Słowo do dyspozycji na Ziemi można wzlecieć na poziom duchowo istotny, ilu tego dokona zobaczę, obecnie wynik ludzkich duchów jest ujemny.

Przy kontakcie ze Słowem Pana ludzie w większości zawodzili, nadmierne rozumowe życie bez udziału siebie ducha zawsze doprowadza do zguby.

Ale macie szansę jak zawsze, dla chcącego do zrealizowania, bez wykorzystania zbliżającej się do każdego tej właściwej chwili będziecie i zbyt mało czujni sobą duchem, to rozum, produkt waszego mózgu was zawiedzie, gdyż jest chętnym sługą ciemności słuchając ich podszeptów.

Światło pójdzie dalej, a wy zostaniecie w mroku zgodnie z własnym wyborem, który wynika z braku uważności, lenistwa duchowego, głupoty czy braku pokory, może być jeszcze wiele innych przyczyn, którym hołdujecie od lat i wieków, czy też tysiącleci.

Słowo Pana zawsze pokazuje światłą drogę, wyjaśnia wszelkie zasady i przyczyny, wystarczy słuchać, duchowo ożyć, zdobywając doświadczenie wyrwać się z ciemności, w ciemnościach bez światłych wartości, a przebywanie w dusznej atmosferze wpływa źle na wszystko, co się w niej znajduje, szczególnie, gdy jest przesączone jadem ciemności.

Wszystko macie dokładnie opisywane, wszelkie zależności ukazane i w czym problem; wam się mało chce, ogarnęło was lenistwo duchowe, to żegnajcie, jak wam już bez zależenia jest, to wasz wybór ostateczny i jego konsekwencje!

Pozostawiam ciemnych oni już wybrali.

Zwracam się do tych, u których czujność duchowa jest, zatrzymali w sobie tęsknotę do Pana Stworzyciela, więc teraz ożywajcie, już czas powstać ze skostniałych duchowo społeczeństw, aby wraz z nimi w bagnie bez pozostania było, a wznieść się ponad i podążyć w górę, choć może będzie trzeba włożyć dużo osobistej pracy, lecz dar wyzwolenia wzmacnia każde dobre dążenie na poziom duchowo istotny.

Szukajcie, próbujcie, działajcie, jak upadniecie wstawajcie i dalej podążajcie, hardo, odważnie, jestem z wami, osiągajcie poznanie Prawdy i się wyzwalajcie od wszelkich ciemności na zawsze!

Komentarze (0)
Wszystko przeżywajcie 153 Księga Miłości i Prawdy J.C.
 Oceń wpis
   

 

W ten sposób odżywacie i żyjecie w ciągły sposób, bez przeżywania to bez odbierania jesteście sobą duchem otoczenia wokół.

To, co zabierzecie ze sobą na dalszą drogę, po pobycie w tej formie na Ziemi, to przeżycia odebrane uczuciem, one w duchu wypalone pozostaną, są korzystnym doświadczeniem.

Kto ma bogate duchowe życie, kto przeżywa, wiele ze sobą zabierze na długą drogę przez stworzenie, w drodze do poziomu duchowo istotnego.

Życie ziemskie bez przeżywania duchowego, suche gęsto materialne bycie, to amnezja duchowa, brak rozwijanych uczuć, pustka duchowa, żadnych wartości w przyszłości, stworzy drogę ślepca i głuchego prowadzącą do ciemności.

Wszystko ma płynąć z uczuć, z ducha, rozumowe samo bycie bez dania czegokolwiek dobrego jest, to pusty dzban dziurawy i bez ucha zbędny.

Wsłuchując się w siebie ducha, trzeba wydobyć wszystko dla siebie na zewnątrz, uświadomić sobie siebie ducha przeżywając wszystko i gdy całość zaczniesz oceniać przez pryzmat ducha uzyskasz poznanie każdego procesu dziejącego się wokół, poznasz wzajemne zależności, będziesz badał i sprawdzał wszystko, co stanie przed tobą i prostą drogą dojdziesz do Objawień Woli Bożej i Wielkiej Księgi Objawień, do Słowa i dalej poprowadzi ciebie, aby wyjść z ziemskiego mroku na samą górę na poziom duchowo istotny.

Drogi światłe jasne i proste rozświetlają ducha coraz mocniej, lecz gdy mózg przez swój rozum się wtrąci szybko życie duchowe ginie, zmieniając ziemski pobyt na Ziemi w popiół.

Czasu ziemskiego mało zostało na poprawę, kto martwy duchowo ten szybko wpadnie w wir rozkładu, który go zniszczy, jego świadomość siebie ducha w bólach i cierpieniach zaniknie, rozkład ducha nastąpi!

Pobyt na Ziemi bez wartości duchowych rozwijanych jest bez sensu i tak samo bez sensu się kończy.

Kto żyje w Prawdzie, Prawdę zna, w Pana Stworzyciela prawach znajdzie drogę i rozwiązanie wszystkiego, tak podąży prostą drogą wzwyż na poziom duchowo istotny, otoczy się duchową Miłością i bez chcenia będzie chciał aby żyć w pustce, która otacza dziś większość ziemskich ludzi, goniących tylko za ziemskimi materialnymi sprawami.

Czas pozostawić wszystko ciemne za sobą, uwolnić się od zbędnego bagażu niskiego bycia tak zwanych codziennych spraw, duch przebudzony szybko przez uczucia pozna, co dobre, a co złe i uwolni się od fałszywej tradycji, religii i wielu innych ciemnych spraw, a wraz z nimi od wielu sług służących Lucyferowi.

Kto dostrzega Miłość ten kochać potrafi, ale Miłości prawdziwej bliżej duchowi, a dalej do Ziemi.

Zweryfikujcie swoje obecne życie i poprawcie się, bo nadchodzące zmiany złamią każdy panujący w was fałsz, nawet jeżeli zbyt mało zdajecie sobie z tego sprawy!

Błędnym rozumowym tylko byciem pozbawiliście się siebie ducha i upadliście, choć myślicie, że jesteście tacy dobrzy i uczciwi, lecz leniwą przesłonę wygodnego bycia szybko utracicie, nawet będziecie bez wiedzy, z której strony przyjdzie do was sąd.

Wszystko stanie wam przed oczami, obedrze was z zakłamania i fałszywego mniemania, Wola Pana wypali ogniem Prawdy wszystko, co zbyt mało lub bez współbrzmienia w niej jest!

Baczcie, aby to, co zostało miało ciężar większy od waszych win!

Nadchodzą coraz cięższe czasy, dla wielu już są, ale tylko dla tych, którzy skazali się tylko na bycie gęsto materialne, wielu z kościołami i ich religiami zgubiło drogę na poziom duchowo istotny, swoim byciem wyrzekliście się Pana, to teraz zbieracie żniwo swojego całego bytu, które odbywa się zgodnie z prawem Pana, wasze ziemskie prawa są bez współbrzmienia z nimi, więc również w swoich skutkach niszczą ich twórców i tych, którzy zmuszają innych, aby im się podporządkowali.

Czasy przemian dają oczyszczenie i nadzieję dla tych, którzy współbrzmią w Woli Pana Stworzyciela, więc wzlatujcie w górę, pomoc dla was zawsze jest, to Słowo, Miłość i Prawda, na Ziemi jestem ja część Pana Stworzyciela Graal jeszcze raz!

Komentarze (0)
W pamiętną noc! 152. Księga Miłości i Prawdy Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

W pamiętną noc po morderstwie mnie Jezusa Nazarejskiego, ciało moje zostało spalone, gdyż ludzie ziemskie ciało czciliby jak relikwię, a tego bez chcenia było.

Pod tym względem ziemscy ludzie zachowywali się jak cmentarne hieny.

Dziś pod różnym pretekstem robią to samo, brak zrozumienia, że ciało ziemskie musi powrócić z powrotem do ziemi, taki jest naturalny proces rozkładu.

Ale ziemski człowiek kości postawiłby sobie w pokoju, w gablocie oświetlonej i wszystkim pokazując biłby przed kośćmi pokłon za pokłonem, parodia i farsa taka wystarczy, że odbywa się w muzeach i kościołach, a tego wówczas chciano uniknąć.

I powstała legenda, kościelny dogmat, że ja Jezus Chrystus z Nazaretu z martwych wstałem wraz ze swoim ziemskim ciałem.

Nawet dzieci wiedzą, że ziemskie ciało po odejściu jest chowane do ziemi, a z martwych wstanie jest naturalnym procesem, który musi zgodnie z prawem Bożym nastać, lecz bez dotyczenia ziemskiego ciała i nigdy dotyczyć będzie.

I tak kościół na własne potrzeby tworzy podstawy swojej wiary i każe w nie wierzyć ślepo wbrew Prawdzie. Na takich podstawach dogmatycznych buduje się od około 2000 lat. Wystarczy świeży podmuch Prawdy, a taka budowla chwiejąca musi się rozpaść przygniatając tych, którzy zaufali kościołowi ślepo pomijając prawa Boże.

Wiele osób po ziemskim odejściu swoich bliskich, po pochówku, wyczuwa jeszcze długo obecność ducha, ludzie będący w bólu ziemskiej rozpaczy nad odchodzącym mogą bliskiego zobaczyć, lecz ujrzeć mogą go w otoczce subtelno materialnego ciała, które jest z innej materii, subtelniejszej, określenie lekkie i przezroczyste będzie bliskim rzeczywistości, ale to zero oznacza, że wykopano z ziemi ciało, lecz nastąpiło z martwych wstanie, czyli człowiek, który jest duchowy opuścił swoje ziemskie ciało i dalej żyje, a wszystko jest zawarte w Bożych prawach, tu dotyczy reinkarnacji.

Pozostawmy ten temat, dogmaty kościelne zawsze były dalekie od Prawdy, służyły i służą kościołowi, a nigdy Panu. I tak kościół stał się sługą ciemności i porwał za sobą wielu i chciałby porywać nadal, lecz dla nich wszystkich nastąpi długa noc, tak ciemna jak ich ślepa wiara, otrzymają to, na co tak długo pracują lecz bez wysiłku są sami, aby wszystko dokładnie zbadać, sprawdzić czy aby tak jest.

Nadejdzie taki dzień, że ogarnie ludzi rozkładu cień! A ich strach i przerażenie będzie takie, jakiego jeszcze bez doświadczenia byli i w tym wszystkim poznają swoje złe wybory, lecz na poprawę czasu ziemskiego brak będzie, już go zużyli przeznaczając go ciemnościom, więc giną, tak jak sami tego chcieli swoją mętną, ślepą i złą wiarą kościelną opartą na mylnej religii i fałszywej tradycji.

Ich imiona już odchodzą, zostały wymazane, aby o nich nikt już pamiętał!

A wszyscy ci, co myślą inaczej i Prawdy szukają poważnie mogą mocno pracować nad sobą duchem, dzień sądu wiele lat temu nadszedł wraz z Wolą Bożą na Ziemi, teraz przyszedłem, aby dzieła dokończyć zgodnie z Bożym prawem.

Wszystko wokół to potwierdza wystarczy patrzeć, bez szukania Pana jesteście, to rozpacz, przerażenie, ból i zatracenie was spotka, wielu już spotkało i tak czas sądu się wykona!

Komentarze (0)
Zaplanowane ludobójstwo Białych: rola masmediów w niszczeniu
 Oceń wpis
   

Zaplanowane ludobójstwo Białych: rola masmediów w niszczeniu europejskich narodów

Zaplanowane ludobójstwo Białych: rola masmediów w niszczeniu europejskich narodów
 

Franklin Ryckaert Wprowadzenie: Lasha Darkmoon

Czy to jest przyszłość?

Mieszania ras nie da się nakazać, ale można promować. Pozbawiając Białych możliwości bycia ze sobą w kategoriach mieszkania, nauki, pracy i wypoczynku to jedno. Sugerowanie mieszania się w filmach, serialach TV i reklamach to coś innego. Teraz nie ma formy mediów, która nie jest wypełniona propagandą mieszania ras, w większości podświadomie, i to Żydzi kontrolują media Franklin Ryckaert

LD: Ten starannie zbadany artykuł Franklina Ryckaerta, zilustrowany demaskującym video [50 min.] na końcu, pokazuje następujące tezy: wkrótce po holokauście, postrzeganym przez Żydów zbiorowo jak największa tragedia w ich długiej historii, podjęto decyzję o ostatecznym rozwiązaniu europejskiego problemu: a mianowicie systematycznej eliminacji uważanych przez  Żydów bez-względnych ciemiężców.

Kim byli ci bezwzględni ciemiężcy?

Oni byli, oczywiście, europejskimi przeciwnikami Żydów, narodami które wypędzały ich ze swoich Białych ojczyzn ponad 100 razy w minionych wiekach, poddając ich ciągłym pogromom i prześladowaniom w historii. W katastrofalnym apogeum antysemickiej przemocy, jeden z tych europejskich narodów w końcu zniszczył 6 milionów ich w drugiej połowie II wojny światowej. W każdym razie tak brzmi szeroko akceptowana narracja głównego nurtu.

Jak mieli Żydzi naprawić zło historii, albo ujmując to inaczej, jak mieli wyrównać z nimi porachunki? Odpowiedź: poprzez miękkie ludobójstwo, powolny i subtelny bez przemocy sposób pozbycia się swoich wrogów, którzy, uważano, będą zbyt głupi żeby zauważyć swoją własną śmierć. Albo lepiej, zbyt bezsilni żeby coś z tym zrobić.

To miękkie ludobójstwo zasadniczo składa się ze zlikwidowania Białej rasy poprzez promowanie multikulti i masową imigrację z Trzeciego Świata do naszych Białych ojczyzn. Nieuchronnie, z upływem czasu, to doprowadzi do kundlizacji Białych poprzez mieszanie się z ciemniejszymi rasami z Afryki, Azji i muzułmanami z Bliskiego Wschodu. Dodatkową korzyścią będzie wyraźny spadek w IQ neo-europejskiej skundlonej rasy, rasy ciemnoskórych Untermenschen takiej jak radośnie wyobrażał sobie założyciel Unii Pan-Europejskiej, Count Coudenhove-Kalergi:

Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmen-den Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen.

Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej [The man of the far future will be mixed race]. Współczesne rasy i kasty będą padać ofiarą coraz większego pokonywania przestrzeni, czasu i uprzedzenia. Przyszła euroazjatycko-negroidalna rasa, z wyglądu podobna do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów różnorodnością jednostek.

Żeby przygotować świat na tę ogromną transformację [huge transformation], co oznacza ludobójstwo Białych eufemistycznie przedstawiane jako multikulturowość, najpierw konieczne było żeby międzynarodowe żydostwo, z ogromnymi zasobami finansowymi, zdobyło niemal całkowitą kontrolę nad masmediami. Nieliczni będą teraz wątpić, że Żydzi już to osiągnęli, biorąc pod uwagę to, że sami to potwierdzają, zwłaszcza w przypadku Hollywood [the case of Hollywood].

Skutkiem żydowskiej kontroli mediów, jesteśmy teraz poddawani ciągłym strumieniom propagandy anty-Białym, zarówno otwartej jak i ukrytej, żeby Biali czuli się źli o sobie samych, jak i nie-Biali postrzegali nas z coraz większą pogardą i wrogością. Białych nie tylko robi się winnymi holokaustu i zbrodni kolonializmu, ale żeby sami uważali się za zasadniczo wadliwą rasę, jako moralnie odrażającą i nadającą się tylko do wyrzucenia na śmietnik historii w skrócie, jako białe śmiecie.

Miękkie ludobójstwo Białych teraz dokonuje się na naszych oczach, codziennie, kiedy hordy z Trzeciego Świata w niekończącą się falą zalewają nasze Białe ojczyzny. Nasze dni końcowe szybko się zbliżają, jeśli nie zadziałamy szybko żeby zawrócić falę z powrotem i odzyskać nasze stracone kraje. [LD]

Zaplanowane ludobójstwo Białych: rola masmediów w niszczeniu europejskich narodówWHITE GENOCIDE BY DESIGN:
THE ROLE OF THE MASS MEDIA
IN THE DESTRUCTION OF THE EUROPEAN PEOPLE Franklin Ryckaert

Żydzi w niektórych kręgach postrzegani są teraz jako supremacjoniści, określenie które oczywiście według nich jest obelżywe. Ale z powodu ich wybraństwa, wydawałoby się, że wielu Żydów czuje się uprawnionych nie tylko do monopolizacji bogactwa świata, ale też przywłaszczenia sobie nad nim władzy.  To wyraźnie podkreśla ich prorok Izajasz w Starym Testamencie, gdzie Żydowi mówi się, że cudzoziemscy królowie będą ci służyli, i że one pewnego dnia  Ssać będziesz mleko narodów [ang. Gojów]:

10 Cudzoziemcy odbudują twe mury, a ich królowie będą ci służyli. Bo uderzyłem cię w moim gniewie, lecz w mojej łasce okazałem ci litość.
11 Twe bramy zawsze stać będą otworem, nie zamkną się we dnie ni w nocy, by wpuszczać do środka bogactwo narodów i królów ich, którzy je prowadzą. [ang. by ludzie mogli przynieść ci siły Gojów, i żeby przyprowadzić ich królów]

12 .

16  Ssać będziesz mleko narodów [ang. Gojów] i piersi królewskie ssać będziesz. I uznasz, że Ja jestem Pan, twój Zbawca, i Wszechmocny Jakuba twój Odkupiciel.

Izajasz 60: 10-12, 16 [podkreślenia autora]

Po tej obietnicy, w całej historii Żydzi próbowali przywłaszczyć sobie dużo bogactwa i władzy świata. Nic dziwnego, że w rezultacie weszli w ciągły konflikt z całym światem. Wypędzono ich z kilku krajów ponad 100 razy. Zamiast przystosować swoje zachowanie, Żydzi rozwinęli w sobie kompleks prześladowania: cały świat jest przeciwko nim bez powodu. Ponieważ wypędzały ich przeważnie europejskie kraje, zaczęli Europejczyków uważać za swoich największych wrogów.

Po II wojnie światowej i intensywnej propagandzie o holokauście jaki sprowadziła po wybuchu zobacz Przemysł holokaustu: refleksje o wykorzystywaniu żydowskiego cierpienia[The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering] Normana Finkelsteina zorganizowana wspólnota żydowska nabrała przekonania, że Europejczycy stanowili dla nich jako rasy zagrożenie, i że powinni zostać zneutralizowani jako rasa, inaczej mówiąc, że LUDOBÓJSTWO narodów europejskich, teraz lepiej znane jako Białe ludobójstwo, będzie ostatecznym rozwiązaniem problemu europejskiego.

Ale jak mała grupa etniczna tylko 15 mln ludzi jak Żydzi unicestwić MILIARD ludzi pochodzenia europejskiego żyjących wszędzie na świecie? Żydzi doszli do wniosku, że  byłaby możliwa neutralizacja Europejczyków rasowo, nie niszcząc ich fizycznie, a doprowadzić ich do wymieszania się z innymi rasami, a tym samym zgubienia na zawsze ich cech rasowych. Mulaci, Metysi i Euroazjaci nie są już Europejczykami, a Żydzi uważają, że takimi ludźmi będą mogli łatwiej manipulować niż pełnokrwistymi Europejczykami. Dlatego po II wojnie światowej Żydzi wymyślili plan stworzenia warunków, które na  masową skalę doprowadzą do krzyżowania rasy z innymi i skundlenia Europejczyków. Skutecznym sposobem osiąg-nięcia tego będzie nie-biała imigracja w Białych krajach. To jest miękkie ludobójstwo, miękkie bo nie ma w nim zabijania ani przemocy.

Dlatego Żydzi postanowili przeprowadzić miękkie ludobójstwo na Europejczykach.  Żeby z takiego przedsięwzięcia odnieść sukces, konieczne są 4 rzeczy: 1) obniżenie wskaźnika urodzeń Białych, 2) otwarcie wszystkich Białych krajów na masową nie-Białą imigrację, 3) neutralizacja przeciwników, i 4) promowanie mieszania ras.

Obniżenie wskaźnika urodzeń Białych

Obecnie wskaźnik urodzeń Białych jest 1.6 na kobietę. To jest poniżej 2.1 koniecznego dla zastępowalności. Za to nie można obwiniać Żydów, ale to koreluje z rozwojem gospodarczym. Rozwinięte kraje Azji wschodniej mają podobny wskaźnik urodzeń.

Ale jest wiele działań które przyczyniają się do dalszego obniżania tego wskaźnika. Żydzi są wybitni w tych działaniach, a są to: promocja transgenderyzmu, homoseksualizmu, pornografii, rozwiązłości, antykoncepcji, aborcji i feminizmu. Feminizm jest największym dodatkowym czynnikiem w niskim wskaźniku urodzeń Europejczyków, a Żydzi nieproporcjonalnie dominują w tym ruchu. (zobacz Lista żydowskich feministek / List of Jewish feminists)

Otwarcie wszystkich Białych krajów na masową nie-Białą imigrację

Kraje Europejskie nigdy nie miały być krajami imigracyjnymi, i tradycyjne kraje imigracyjne np. USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i Argentyna też, do niedawna, przyjmowały tylko europejskich imigrantów. To uległo dramatycznej zmianie w połowie lat 1960 i wiele Białych krajów przyjmuje teraz więcej nie-Białych imigrantów niż Białych. Oczekuje się iż za kilkadziesiąt lat oni staną się nie-Białą większością. Imię Mohamed jest teraz najbardziej popularnym imieniem dla nowo urodzonych chłopców w wielu miastach zachodniej Europy. To pokazuje, że we wszystkich przypadkach  za tą zmianą w polityce imigracyjnej stało żydowskie lobby.

(Zobacz obszerną uwagę końcową z licznymi linkami na temat żydowskiego wpływu i kształtowania polityki imigracyjnej w USA, Kanadzie, Australii, Brytanii, Szwecji i Irlandii). 

Ostatni kryzys uchodźczy, kiedy staje się coraz wyraźniejsze dla wielu którzy byli nieświadomi tego wcześniej, jest też żydowskim dziełem. Zniszczenie Libii i próba zniszczenia Syrii wydarzyły się wszystkie zgodnie z Planem Oded Yionona, izraelskim planem osłabienia wszystkich muzułmańskich krajów od Maroka do Pakistanu, żeby ułatwić regionalną hegemonię Izraela. Wszyscy ci syryjscy uchodźcy (80% których to ani Syryjczycy ani uchodźcy), kierowani są nie do bogatych krajów Zatoki Perskiej, nie mówiąc o Izraelu a do Europy i innych Białych krajów. Bardzo aktywna w tym jest żydowska organizacja IsraAid.

Neutralizacja przeciwników

Skoro żydowski plan zalania wszystkich Białych krajów nie-Białymi imigrantami okazał się  tak wielkim sukcesem, Żydzi i ich sługusy muszą uniemożliwić rodzimym Białym opierających się ich ostremu wywłaszczeniu demograficznemu i uciec się do różnych sposobów neutralizacji opozycji.

Oto używane przez nich sposoby: (1) argumentacja, (2) zakaz, (3) dyskryminacja, (4) szkalowanie i (5) rasowa denormatywacja.

1.Argumentacja: Argumenty za masową imigrację nie-Białych są rodzaju gospodarczego, kulturowego i moralnego. Imigracja z Trzeciego Świata jest rzekomo konieczna do wykony-wania prac których nie chcą wykonywać tubylczy pracownicy, do płacenia emerytur, do opieki nad starszymi albo wypełnienia luk w rozwijającej się gospodarce. Wszystkie te argumenty są fałszywe. Każde społeczeństwo rozwija gospodarkę współmierną z własną wielkością, dlatego z definicji może zapewniać siłę wystarczającą dla swoich potrzeb. Imigracja Trzeciego Świata, mówi się, będzie też wzbogacała kulturowo. W rzeczywistości większość imigrantów jest słabo wykształcona, wroga wobec nowego kraju i koncentruje się w gettach bez integrowania. Przyjmowanie uchodźców z Trzeciego Świata ma być obowiązkiem moralnym mimo że tacy uchodźcy mogą być chwilowo lokowani w obozach we własnym regionie i repatriowana po zakończeniu kryzysu.

Jeśli zawiodą pozytywne argumenty, to przeciwników imigracji zawsze można oskarżyć o rasizm, jakby nie każda grupa etniczna miała legalne prawa etniczne, wśród których jest prawo do zachowania większości w swoim kraju. Oskarżenie o rasizm jest najsilniejszą bronią w tej walce.

2.Zakaz: Krytykowanie obecności albo (złego)zachowania imigrantów jest ostro karana przez orwellowską Komisje Praw Człowieka, Komisje Równości Rasowej, Komisje Anty-Dyskryminacyjne itd. które istnieją tylko po to żeby zlikwidować w zalążku wszelki sprzeciw wobec programu zastępowania rasy. W Szwecji karana jest nawet krytyka polityki imigracyjnej rządu.

3.Dyskryminacja: Imigrantów i mniejszości preferuje się nad Białymi jeśli chodzi o mieszkania i pracę. Oni dostają zapomogi jakich nie dostają Biali (bo oni już są uprzywilejowani). Skoro pieniądze na te zapomogi muszą skądś pochodzić , Biali płacą wyższe podatki kiedy nie-Biali mogą pozwolić sobie na większe rodziny. W ten sposób Biali muszą harować żeby przeżyć, i przez to pracują na własne wywłaszczenie.

(4) Szkalowanie: Żeby zdemoralizować rodzime społeczeństwo, zaprzecza się jego historii, szkaluje się jego bohaterów i kulturę uznaje się za pozbawioną wartości. Symbole narodowe np. flagi się zakazuje, bo one mogą być obraźliwe dla imigrantów. Chrześcijańskie symbole sa zakazane bo mogłyby obrażać muzułmanów.

(5) Denormatywacja rasowa: W słowniku nie znajdzie się słowa denormatywacja [ang. disnormativation], bo sam je wymyśliłem. Używam tego określenia w kombinacji z przymiotnikiem rasowa żeby pokazać politykę zastępowania osób które są normatywne dla ludzi określonej rasy z osobami z innej rasy, wywołując w ten sposób poczucie alienacji. W Białych krajach osoby które są normatywne, takie jak dziennikarze w TV, zwycięzcami w konkursach piękności itd. zastępuje się ludźmi kolorowymi, szczególnie Murzynami.

Wybór Baracka Obamy na prezydenta USA był właśnie takim aktem rasowej denormaty-wacji, zorganizowanym, oczywiście, przez Żydów. Denormatywacja rasowa wkroczyła też do świata filmów, seriali TV i reklam. Można by odnieść wrażenie, że co najmniej połowa populacji składa się z Murzynów, sądząc po ich absurdalnej nadreprezentacji w mediach. To robi się celowo żeby demoralizować Białą populację by zmusić ich do akceptacji wywłaszczenia.

Promowanie krzyżowania ras

Mieszania ras nie da się nakazać, ale można promować. Pozbawianie Białych możliwości bycia ze sobą w kategoriach mieszkania, nauki, pracy i wypoczynku to jedno. Sugerowanie mieszania się w filmach, serialach TV i reklamach to coś innego. Teraz nie ma formy mediów, która nie jest wypełniona propagandą mieszania ras, w większości podświadomie, i to Żydzi kontrolują media.

 

ANTY-BIAŁA PROPAGANDA W MEDIACH GŁÓWNEGO NURTU

Jak pokazuje s 50-min. video poniżej

Poniżej jest video z kolekcją scen z reklam i filmów w których żydowski plan eksterminacji Białej rasy poprzez miękkie ludobójstwo jest ukryty pod sugestywnymi podświadomymi przekazami. Prawdziwym celem tych produkcji nie jest sprzedaż towarów czy rozrywka, a promowanie niechlubnego końca Białej rasy poprzez mieszanie ras, wywłaszczanie i wojnę rasową.

Reklamy sprzedają idee homoseksualizmu, adopcji międzyrasowej, małżeństw między Biały-mi kobietami i Murzynami, i produkcję Mulato dzieci aż utworzą większość. Filmy sprzedają idee o złym Białym rasizmie (zwłaszcza południowców), całkowite wywłaszczenie Białych, uległość wobec masową inwazją uchodźców, wojnę rasową i mord nazistów przez Żydów.

W reklamach ideę homoseksualnego małżeństwa sprzedaje się jako normalny rodzaj małżeństwa, najpierw między dwu białymi mężczyznami, a potem między białym i czarnym mężczyzną. Następnie takim parom zezwala się na tworzenie rodziny najpierw poprzez adopcję dzieci własnej rasy, a potem adopcje międzyrasową. To jest kombinacja trzech żydowskich programów: 1) degradacja normalnego małżeństwa, 2) promowanie bezpłodności Białych i 3) promowanie mieszania ras.

ówna część reklam jest o podświadomym promowaniu małżeństw między Białymi kobietami i czarnymi mężczyznami i produkcja Mulatów.

Zwykle różnice rasowe są dużą przeszkodą w małżeństwie. To można pokonać jedynie przez tworzenie bardzo mocnej atrakcji. Mężczyzn głównie przyciąga piękno i wdzięk kobiet. Dla Białych mężczyzn Murzynka nie jest szczególnie atrakcyjna, dlatego Żydzi swoje wysiłki skupili na Białych kobietach.

Kobiet nie przyciąga przystojność mężczyzn na pierwszym miejscu, a ich siła i kompetencje. Istnieją tego mocne powody biologiczne. Żeby rodzić i wychowywać dzieci kobiety potrzebują mężczyzn którzy będą ich chronić i utrzymywać. Dlatego kobieta szuka w mężczyźnie protektora i  dostawcy , więc jeśli mężczyzna innej rasy wydaje się być silniejszy i bardziej kompetentny niż mężczyzna z jej rasy, to jest skłonna wejść w związek z innej rasy.

I dlatego jest teraz tak, że media piorą mózg Białej kobiety, dzień po dniu, żeby w czarnych mężczyznach dostrzegła dużo większą siłę i dynamikę seksualną niż u mężczyzn własnej rasy.

Żydzi to rozumieją i w licznych produkowanych przez nich reklamach i filmach zawsze pokazują Białego mężczyznę jako tchórza, słabego, lekkomyślnego, głupiego i nudnego w przeciwieństwie do Czarnego mężczyzny, pokazywanego jako silnego, męskiego, inteligentnego, fascynującego. Biała kobieta później szuka Czarnego mężczyzny, w końcu go poślubia i produkuje Mulatów, przez co nieubłaganie realizuje się miękkie ludobójstwo Białej rasy.

[]

Poniżej powtarzające się tematy w masmediach, które ilustruje zamieszczone pod artykułem video:

  1. Biali mężczyźni są słabi
  2. Biali mężczyźni są gorsi od Czarnych
  3. Biała kobieta wybiera lepszego Czarnego a nie gorszego Białego mężczyznę
  4. Biała kobieta poślubia Czarnego mężczyznę
  5. Czarno-biała para ma Mulatto dziecko
  6. Cała rodzina, ojciec, matka i dzieci składają się z Mulatów.

[]

Ogólnie biorąc, żydowskie reklamy i filmy zawierają otwartą i podświadomą propagandę, z cienko zawoalowaną chęcią wywołania miękkiego ludobójstwa przez mieszanie Białych z Czarnymi lub innymi rasami. Końcowym rezultatem jest skundlenie albo rasa mieszana. Biali już zaczęli wymierać i znikać z naszych tradycyjnych ojczyzn, jak widać na tym zdjęciu:

[]

a

VIDEO : 50 min

https://www.darkmoon.me/2017/white-genocide-by-design-the-role-of-the-mass-media-in-the-destruction-of-the-european-people/#more-73196

Tłum. Ola GordonŹródło: Wolna Polska - Wiadomości

Komentarze (0)
Światło! 151. Księga Prawdy i Miłości Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

 
Światło jako źródło wszystkiego, co istnieje w stworzeniu dla człowieka jest, tu człowiek, gdy kieruje swój wzrok robi dobry krok ku wzlotu siebie ducha.
Wszyscy pozostali ospale zanikają na zawsze, tak odcinają się od życiodajnego Światła.
Na Ziemi ludzki człowiek bez światła słonecznego, bez światła gwiazd, bez ognia, bez źródła ciepła bez dania byłby sobie rady, a przecież jest to tylko odblask Światła.
Opierając się na tak prostych obserwacjach można wyciągnąć wniosek; że bez Światła życie zamiera, przy odłączonym Świetle zaczyna wszystko ochładzać się i zanikać.
I gdy ziemscy ludzie odłączyli się od Światła, przestali sami dbać o siebie ducha, nastąpił szybki upadek, a obraz tego wokół się roztacza. Gdziekolwiek spojrzeć na pojedynczych ludzi, narody, społeczeństwa tam zanik cech szlachetnych; uczuć, Miłości duchowej, a rozwinięcie cech negatywnych i destrukcyjnych; złość, zawiść, brak tolerancji i wiele innych.
Pieniądzem ludzie zastąpili sobie Światło i blado to wszystko im wypadło, cyrkowi klauni bankierzy i finansiści okradają pojedynczych ludzi, instytucje i narody, a na końcu sami siebie!
Obecne systemy dla korzyści finansowych, materialnych zrobią wszystko, tu pojawiają się konflikty, kłótnie, spory i dochodzi do wojny, a po chwili liczą ile mają w swoim portfelu.
I tak jak sąsiad sąsiadowi, tak naród narodowi, partia partii, religia religii i tak dalej...
Żeby tego bez zobaczenia być, tkwiąc w tym wszystkim po same uszy, to trzeba być wyjątkowym zaciemnionym ziemskim człowiekiem, nad wyraz leniwym i duchowo pustym.
Ludzie zajęci karierami, finansowym swoim planem, ziemską rodziną, a w przerwach na stołach operacyjnych podciągają sobie swój wizerunek oczywiście żeby pięknie i młodziej wyglądać w kolejnej ziemskiej operze za trzy grosze.
I gdy takiego człowieka zapytać; a co robi ze sobą duchem?, ten mówi; że go brak, o chyba, że sobie go wszczepi, wcześniej sklonuje.
Samo słowo bez wymagania komentarza jest, ten znajdziecie w każdej prasie, w telewizji, czy w innej formie podania informacji, mdło, smutno, beznadziejnie na jakąkolwiek poprawę, nadzieja odchodzi wraz z zanikiem cywilizacji, a wszędzie wszystko dynamicznie się rozwija ku przepaści, wszystkie wskaźniki makro i mikroekonomiczne wraz z określającymi czynnikami społecznymi idą na zatracenie. Wraz z dobrobytem więcej ludzi odchodzi i choruje, coraz więcej operacji, przemysł farmaceutyczny i medyczny dynamicznie się rozwija, a system medyczny przerabia kolejnych czegoś chcących.
Więzienia pełne zagubionych w chorym labiryncie współczesnego społeczeństwa, przesiąkniętym coraz bardziej prawem ziemskim, dziś czas do złapania i wyeliminowania obywatela jest coraz krótszy, tym szczyci się system represji. Systemy wykonawcze coraz gorzej wykonują rolę ciemnego sługi, a urzędnicy urzędują tak długo, aż ich korupcja zniszczy.
Gdzie w tym wszystkim duch? Wysoko się unosi w zapomnieniu, tak, gdzieś o nim pisali w Księdze. 
Ziemski czas dla was już się skończył!
Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Najnowsze komentarze
2013-04-20 20:34
restauracja-dawidy:
Giełdy na Ziemi dążą do zerowej wartości 472.
nie będzie tak źle, zawsze znajdą się tacy którzy będą chcieli zarobić bez wysiłku, a póki są[...]
2012-05-13 23:05
cuong:
Żywioły; armia Pana atakują! 508.
Niestety ziemia jest przesiąknięta nienawiścią, wszelkim złem, nie zasługuje na żadne litości[...]
O mnie
Jezus Chrystus Romuald Statkiewicz
Jezus Chrystus Romuald Statkiewicz część Pana Stworzyciela na Ziemi w Polsce w mieście Opole!
Kategorie
Ogólne