Co dalej się wydarzy? 140 WKO Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

Po oczyszczeniu Ziemi nastąpi jej rozkwit z ludźmi pozostałymi, jeśli ludzie zawiodą, upadną.

Wszystko zależy czy wytrzymają podporządkowani ciśnieniu Pana Stworzyciela Woli, czy będą z całą rzetelnością chcieli żyć w czystości, w Pana promieniu Miłości i Prawdy oraz Woli.

Zło na Ziemi powstaje, aby całe się przejawiło, wyżyło się w sobie i załamało. I tak odejdzie z tej Ziemi wraz z tymi, którzy jemu chętnie służyli.

Czy będą straty wśród ludzi?

Już są, a będą coraz większe!

Żywioły pracują coraz mocniej, to widzicie codziennie w obrazach. Wszystko, co wymyślił ludzki rozum zawodzi na całej swojej płaszczyźnie i aby upaść osiąga swoje tak zwane ziemskie szczyty.

Gospodarka ziemska na rozumie oparta się załamie, ludzie przyzwyczajeni do lenistwa bez chcenia będą iść na ustępstwa, zwrócą się przeciw rządom, o one użyją siły, aby zaprowadzić porządek.

Krwawe straty obustronne.

Państwa powstaną przeciwko innym krajom zbrojnie.

Zaczną się ludzie niszczyć między sobą, a wszystko w wyniku podjęcia decyzji przez kilku ludzi.

Kościoły i religie wyludnią się i upadną, gdyż widać, że ludzkim duchom dają dużo zła.

Przewroty, zmiany, załamania, destrukcja, konflikty, to skutek życia obecnej i w przeszłości żyjącej ludzkości.

Wkrótce, gdy ludzkość bez osiągnięcia porozumienia pomiędzy sobą będzie, nastąpi zniszczenie ponad 85% populacji, odejdą ci, co już dawno odeszli od Pana Stworzyciela.

Pozostali albo skorzystają z szansy ratunku i zmienią się we wszystkim, albo zginą.

Wybory wszyscy już dokonali, teraz reszta zostanie wymuszona wzmożoną Siłą Światła.

I jak jeszcze tego zbyt mało widzicie i zdarzeń bez kojarzenia jesteście, to już bez znaczenia, młyny mielą według praw Pana, leniwy w tryb wpada.

Jak to wy mówicie; zobaczymy?

To patrzcie!

Komentarze (0)
Ogromny wysiłek potrzebny 139 WKO Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

Ogromny wysiłek potrzebny, aby powrócić do swojego domu duchowego istotnego i to każdego czeka, kto osiągnie świadomość siebie ducha, prawdziwego człowieka.

I na początku jasno trzeba określić, że ten, kto ograniczony jest do rozumowej wiary i opiera wszystko na gęstej materii, to jego to objawienie bez dotyczenia jest.

Słowa przeznaczone są dla tych, którzy duchowo żyją i proszą z utęsknieniem o wsparcie.

Wszystkie szczegółowe informacje potrzebne do wzlotu duchowego są zawarte w Wielkiej Księdze Objawień i w Objawieniach Woli Bożej, to skarbnice dla tych, którzy poważnie i z całą siłą chcą się uratować przed zatraceniem świadomości siebie ducha.

Ze Słowa jest korzyść wtedy, gdy wam bardzo, bardzo na duchu, na sobie zależy, aby było bez popadania w rozkład wraz z gęstą materią, co obecnie widzicie. W klęskach żywiołowych ginie coraz więcej ludzi i bez możliwości jesteście aby w obecnym swoim stanie ten proces zatrzymać.

Podział dokonany zdecydowanie wcześniej, teraz jest fizycznie wykonywany.

Pan Stworzyciel długo czekał, aż ludzkie duchy tak mocno przegięły, tak mocno weszły w kontakt z ciemnościami, że obecnie zniszczenie całkowite ciemności pozwoli tęskniącym do Pana z Ziemi, z gęstej materii się wyzwolić.

Jestem, aby tych duchowych wspomóc, koło innych przejdę jak wietrzyk mało poznany, ale skutek zwrotny szybko was dopadnie i złamie.

Wy ludzie odeszliście od Pana nauk wam danych.

Zastąpiliście je własnymi wymyślonymi przez rozum naukami i daliście się zwieść, siejąc zniszczenie wprowadzając je w bycie codzienne. Szybko teraz się przekonacie ile są one warte, odarci zostaniecie z fałszu, z ciemności i zobaczycie jak wy w Świetle wyglądacie.

Ciężko na to wszystko swoim leniwym byciem pracowaliście i pracujecie dalej, zapłata wam należna na waszym koncie, czas na skutek zwrotny.

Teraz patrzcie, co na was ściągnął, co ściąga wasz rozum sługa ciemności, więzi on w was prawdziwego człowieka, to duch, bez którego brak w waszych ziemskich ciałach życia.

Mocno przywarliście do gęsto materialnego bycia na Ziemi, to teraz mocno poczujecie jak od niego zostajecie odrywani.

Każdy jasny duch, silny w sobie przez zawieruchy i przewroty zawsze będzie chodził jasnymi drogami i pomoże tylko tam, gdzie ludzie poważnie i mocno będą chcieli lecz jego pomoc będzie miała charakter taki jak on sam, duchowy i wskaże wam drogę, po której dalej możecie iść wy sami.


Komentarze (0)
Czas wszystko przemienić! 138 Wielka Księga Objawień J.C.
 Oceń wpis
   

 

Czas wszystko przemienić, każdy może się całkowicie zmienić, aby nowe promieniowanie ze Światła płynące przyjąć, przetworzyć i podać dalej. Jeżeli będzie bez aktywnego działania, to promieniowanie naciskając coraz mocniej rozłoży wszystko, co jest bez współbrzmienia w Miłości i Prawdzie oraz Woli Pana Stworzyciela.

Mechanizmy rozkładu ruszyły dość dawno, teraz się nasilają, coraz więcej ze sobą ludzi zabierają.

Rozumowe rozwiązania pomagają na chwilę, aby zaraz znów wszystko rozkładać. Kto to wszystko obserwuje może wyciągać wnioski i się zmieniać, gdyż godzina dana na zmianę źle wykorzystana odchodzi na zawsze bez poznania. I gdy ludzie ziemskie bycie rozumowo konsumują, Pana Wola wymusza konieczne rozwiązania z coraz większą siłą, w coraz większym zakresie usuwając ludzi z Ziemi, którzy są zbyt duchowo leniwi, aby schylić głowy w pokorze przed Panem. I tak długo zjawiska przeciwko ludziom będą występowały, aż dokończą proces oczyszczenia całej Ziemi z ciemności przejawiającej się w leniwej duchowo ludzkości, która zapomniała skąd pochodzi i komu zawdzięcza dar życia otrzymany. Ostrzeżeń już brak, a żywioły ziemi, wody, ognia i powietrza uderzają precyzyjnie i coraz mocniej.

Czy ludzkość będzie się chciała zmienić w wyniku zachodzących zmian?

Mało prawdopodobne, zbyt mało pojmie zależności i poznają prawdziwy powód spadających kar.

A wszystko zachodzi w Pana Sprawiedliwości i każdy otrzymuje to, na co zasługuje nawet, gdy to jest ziemski rozkład, który jest początkiem duchowego rozliczenia, dla ziemskiego człowieka dalej trwa.

Każdy pozna Prawdę, pozna gdzie popełnił błąd lecz mało zrozumie, pojmie to właściwie i zmieni się na lepsze w trwały sposób.

Zmiana każdego jest konieczna, aby po oczyszczeniu tej Ziemi mógł świadom siebie ducha dalej trwać. Kto bez podporządkowania się Woli Pana, prawom, będzie szybko się rozliczać!

Co, mogę wam powiedzieć więcej? Aby uciec przed rozkładem trzeba się zmienić całkowicie duchowo lecz kto uczciwie tych zmian chce?

Współczesna cywilizacja zanurzyła się w konsumpcyjnym leniwym duchowo życiu, o duchowości wiedza ma wartość zerową, a pojęcie; rozwój duchowy w jej słownictwie bez występowania w prawdziwym znaczeniu jest.

Odpowiedź znajdziecie ludzie w Słowie Pana, tu już tłumaczenia brak, wybór jest albo albo, ratunek zatracenie, dobro zło.

Proste i jasne zasady, prawo Pana obowiązuje zawsze trzeba je znać. Miłość i Prawda Pana Stworzyciela podnosi wszystko lecz też jest skutkiem zwrotny tam, gdzie jest odrzucana, a teraz wszędzie na Ziemi macie bardzo dużo przykładów, czy je pojmiecie, zrozumiecie dlaczego, to już wasza sprawa, ratujcie się lub gińcie, tak jak tego chcecie.

Dla poważnie poszukujących Słowa Prawdy, Słowo jest, inni już są bez Słowa!

Decyzja podjęta przez każdego, a na Ziemi zakończony ostateczny sąd!


Komentarze (0)
Po co ludziom wiele kamieni, które codziennie zbierają? J.C.
 Oceń wpis
   

Po co ludziom wiele kamieni, które codziennie zbierają?

137

Po to, aby tak obciążeni bez możliwości byli oderwać się od Ziemi w drodze powrotu do domu swojego duchowo istotnego.

Naukowcy ziemscy, którzy wszystko badają rozumem swoim i przez jego pryzmat zbierają dowody, mają charakter ziemski i takim pozostaną, aby badać jakiekolwiek zjawisko duchowe trzeba je zobaczyć również swoim duchowym okiem lub, albo odczuć sobą duchem.

U naukowców brak takich narzędzi, gdyż zapomnieli, że sami są z pochodzenia ludźmi duchowymi, a tu ich zabawki już bez sięgania są.

Również przedstawiciele religii czy kościołów już bez potrafienia są unieść się duchem swoim, oni potrafią czytać różne księgi i pisać swoje ograniczone rozumem dzieła, które mają charakter świecki, znowu są ziemskie.

   Również ich tak zwani święci, to rozumowe ikony ich ziemskiej wiary, gdyż Świętym jest Pan Stworzyciel i nikt więcej!

Ale do takich prostych stwierdzeń zagubiony człowiek już bez możliwości dojścia, to proces dla niego zbyt ciężki, taki sam jak jego mózg produkujący rozum.

Aby przeżyć duchowe objawienie, to obdarzony darem widzenia lub w wyniku przeżyć duchowych, ludzki duch jest otwarty i może zobaczyć lub wyczuć zachodzący proces i jeżeli ktokolwiek chce to zbadać, to może to zrobić sam dla siebie ducha, a tu pojawiają się ponownie jego odbiory i znów będą zależne od stanu ducha, jego otwarcia, czy od tego, czy został obdarzony darem widzenia, czy słyszenia.

Lecz gdyby kościoły czy religie przyjęły Prawdę wynikającą z otrzymanych objawień przez obdarzonych darem widzących i słyszących, to szybko musieliby spakować swoje ziemskie otoczki i wziąć się do roboty ziemskiej, gdyż jako służący kościołom służą ciemnościom, co prości ludzie widzą i wyczuwają dlatego bez potrzeby tego tłumaczyć jest.

Wielką Księgę Objawień i Objawienia Woli Bożej trzeba odebrać sobą duchem, a dla rozumu zostaną zawsze zamknięta na siedem pieczęci i stanowisko kościoła czy religii bez zmiany tego stanu rzeczy jest.

Jestem na Ziemi i widzę, że jest gorzej niż kiedyś, ciemności ogarnęły was mocno i trzymają twarzą do ziemi, a to, co i jak tłumaczą wam kapłani służy ich ziemskim interesom, a wam duchowi nie!

Było, jest i będzie tak; że rozwój ducha to proces indywidualny, wymagający udziału osobistego, tu bez możliwości jest aby dało się cokolwiek załatwić, tu trzeba poważnie szukać, badać i sprawdzać wszystko bardziej skrupulatnie.

A większość na tej Ziemi bada ziemskie, a o sobie duchu bez wiedzy jest lub bardzo mało wie, lecz obecny czas sądu każdego rozlicza i bez znaczenia jest, jakie odzienie nosicie, białe czy ciemne, tu liczy się stan was ducha.

 

Aby zostać moim uczniem trzeba chcieć służyć Panu Stworzycielowi!

A ci, co chcą wierzyć na ślepo rozliczą się szybko, gdyż droga do domu jest duchowa i trzeba ją wyczuć i widzieć wzrokiem ducha.

Dla poważnie poszukujących jestem!

Komentarze (0)
Jaki znak...? 136 Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

Jaki znak od Pana Stworzyciela ujrzeć ziemski człowiek może, aby mógł się osobiście przekonać, mieć namacalny dowód, że wszystko, co od Pana to Światło i Prawda?

Takim znakiem jest on sam i gdy uważnie sobie duchowi się przyglądnie, gdy zanurzy się w siebie duchu to wszystko, co jemu potrzebne do odpowiedzi znajdzie, znajdzie jeszcze więcej, ma mieć uczciwe chcenie do badania i sprawdzania.

Ale człowiek ziemski już na samym starcie zgubi drogę, mózg jego rozum wyprodukuje wątpliwości i wymyśli, że to na górze powinno im zależeć, aby on uwierzył.

Za jakiego wielkiego rozum się uważa, w rzeczywistości bez znaczenia jest, to Pan wybiera służącego, który jemu służy, a sługa jest bez wybierania Pana i Nim rządzenia.

To człowiek jako duch ludzki rozwinąć ma swoją świadomość siebie ducha, a potem pozna, jakie ograniczenie stawia jemu jego własny mózg i produkt jego rozum. Doskonale owe zależności opisane są w Wielkiej Księdze Objawień i w Objawieniach Woli Bożej w całości.

 

Aby cokolwiek osiągnąć każdy ma się wysilić, włożyć pracę, również myślenie ma być logiczne i zawierać spójność, a dotychczasowe ludzkie działanie na tej Ziemi od wielu pokoleń jest chybione, mało logiczne, bez sprawiedliwości i tak dalej..., dlaczego, bo kto z was pyta: co od was wymaga Pan Stworzyciel?

We wszystkim postępujecie tak jak wam się podoba, a później liczycie straty i liżecie rany mówiąc, że spotkało was zło, z własnej głupoty, próżności i tak dalej..., inni ludzie was za mało rozliczają, jakoś wam się udaje lecz prawa Pana z żelazną i twardą konsekwencją odpłatę za wasze myśli, słowa i uczynki wam oddają!

Bardzo jasno i przejrzyście prawa Pana włożone w stworzenie od początku jego powstania działają, a ludzkim duchom wystarczy się podporządkować im dobrowolnie i spełnić, co do nich należy.

Lecz na Ziemi od bardzo wielu pokoleń jest odwrotnie, ciągle ludzki duch zawodzi wybierając ciemności, sam siebie ducha i swoje narzędzie, jakim jest ziemskie ciało zdeformował i stał się maszkarą.

To zgodnie z prawami Pana taka forma daleka od wzoru podanego po co ma chodzić po tej Ziemi, więc wszystko, co współbrzmi w Woli Pana szybko pokaże wam gdzie wasze miejsce, co się w nasilający sposób przejawia na was na przykład; trzęsienia ziemi, powodzie, osuwiska, pożary, tajfuny...

A ponieważ straciliście odporność na choroby wypaczonym postępowaniem, to one was zdziesiątkują, wytępicie się sami.

Może chcecie coś skomentować?

Tu wasze możliwości są skończone, ograniczone ziemią, czyli gęstą materią.

I gdy na jednym kontynencie strach i przerażenie, to na drugim się dalej bawią.

Chcecie zniszczenia, to zgodnie z waszym chceniem tak się dzieje, jak myślicie, jak mówicie i jak działacie tak macie!

Dzieje się wam według waszej wiary i waszego przekonania!


Komentarze (0)
Jak postępować,... Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

 

 

Jak postępować, aby dobrą drogę do domu duchowo istotnego sobie szykować?

 

134

Przede wszystkim zmienić swoje ducha nastawienie do wszystkiego, nowym człowiekiem się stać.

Po takiej duchowej przemianie podporządkować się dobrowolnie i całkowicie Woli Pana Stworzyciela, z nią podążać dalej.

Odczuwanie na pierwszym postawić swoim planie i wszystko, co się garnie do was przepuszczać przez uczucia, przeżywając wszystko, badać i sprawdzać każde zjawisko, zachodzące zmiany.

Być duchowo żywym i w duchowo żywy sposób przyjąć Wielką Księgę Objawień i Objawienia Woli Bożej, być konsekwentnym i systematycznym.

Liczyć tylko i wyłącznie na własną, osobistą pracę nad sobą duchem, za ciebie bez możliwości jest aby wykonać potrzebną duchową twoją pracę.

Oprzeć wszystko na poznanych trzech prawach Pana Stworzyciela zawartych w krzyżu Prawdy i siedmiu praw Pana, gdzie wszystko jest jasne i ma logiczne powiązania, tylko ciemności pozostawiają luki w mowie i brak logiczności.

Sama wiara mało wystarcza, trzeba wszystko poznać osobiście przez przeżycie swoje własne duchowe, badanie i sprawdzanie, osiągając poznanie Prawdy.

Luki w mowie, brak jasności towarzyszą ciemności, wystarczy wszystkiemu bacznie i uważnie się przyglądać przez pryzmat Wielkiej Księgi Objawień I Objawień Woli Bożej, a w Świetle zobaczycie wszystko, co wam potrzeba na drodze do właściwego rozwoju duchowego.

Droga na poziom duchowo istotny jest jedna, to droga Miłości, po której bez uprzedzeń podąża się w całości, droga sama każdemu pokaże na niej będącym duchu, czy się wyzwala i kieruje do góry, czy schodząc w dół spada w ciemności.

Jest Pan Stworzyciel i pojedynczy ludzki duch na Ziemi, i taka sama droga Indywidualna, każdy sam ma po swojej drodze się poruszać, sam zbiera nagrody i kary, a jak się da zwieść, to jego własna wina, którą sam ma przeżyć, aby od niej się uwolnić lub w niej upaść i się rozłożyć.

Pomoc też człowiek otrzymuje indywidualnie do siebie adresowaną, a w historii tej Ziemi zbyt mało ludzkich duchów traktowało swój rozwój duchowy poważnie, pozostali szli jak ćma do światła, aż będąc mało uważna się zatraciła całkowicie.

Czujność duchową, uczucia, wysyłanie uczuć w słowach należy rozwijać indywidualnie, wtedy ma wartość, także słowo wypowiadane przez mówiącego pokazuje osoby danej wartość.

Słowo każdego należy badać i sprawdzać czy ma pokrycie w prawie Pana i czy współbrzmi w Woli Pana, te proste czynności dla poważnie poszukujących są bez wymagania jakichkolwiek komentarzy.

Wysiłek indywidualny i indywidualna kara i nagroda, im wyżej tym jaśniej na wszystkich poziomach, bez luk w mowie oraz obietnic bez pokrycia.

Chcesz zmienić świat, to zmień siebie, z innej strony brak jest możliwości, a ci, którzy Pana bez słuchania są, bo już zbyt otępieli, czyli duchowo są martwi, rozkładają się w bólach i rozpaczy z własnej winy, gdyż się duchowo zbyt mało wysilali.

To, co ludzie ludziom obecnie dają na Ziemi to; strach, zniszczenie, zniewolenie rozumowe, brak logiczności, a o sobie duchu zapomnienie!

Tak działają ciemności, aby się wyzwolić trzeba zerwać kajdany rozumowego zniewolenia, a tu ma być poważne wasze duchowe chcenie i tylko wy to możecie dobrowolnie zrobić, nikt inny!

Kościoły, religie, okultyzm, sekty prowadzą na manowce od wieków, a po ich owocach można poznać, plewy to plewy.

Duch wszakże to życie, który potrzebuje świeżego Słowa jak powietrza, napoju, który daje jemu siły.

Dobrą strawą jest Miłość duchowa, a ona szybko pozna ziarno dobre i przygarnie, a plewę podmuchem odrzuci.

Idzie zawierucha, bacz ludzki duchu, abyś był o dobrej wadze!

Dla poważnie poszukujących, czujnych duchowo Jezus Chrystus, dla innych zbyt mało poznany.


Komentarze (0)
Jak postępować,... Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

 

 

Jak postępować, aby dobrą drogę do domu duchowo istotnego sobie szykować?

 

134

Przede wszystkim zmienić swoje ducha nastawienie do wszystkiego, nowym człowiekiem się stać.

Po takiej duchowej przemianie podporządkować się dobrowolnie i całkowicie Woli Pana Stworzyciela, z nią podążać dalej.

Odczuwanie na pierwszym postawić swoim planie i wszystko, co się garnie do was przepuszczać przez uczucia, przeżywając wszystko, badać i sprawdzać każde zjawisko, zachodzące zmiany.

Być duchowo żywym i w duchowo żywy sposób przyjąć Wielką Księgę Objawień i Objawienia Woli Bożej, być konsekwentnym i systematycznym.

Liczyć tylko i wyłącznie na własną, osobistą pracę nad sobą duchem, za ciebie bez możliwości jest aby wykonać potrzebną duchową twoją pracę.

Oprzeć wszystko na poznanych trzech prawach Pana Stworzyciela zawartych w krzyżu Prawdy i siedmiu praw Pana, gdzie wszystko jest jasne i ma logiczne powiązania, tylko ciemności pozostawiają luki w mowie i brak logiczności.

Sama wiara mało wystarcza, trzeba wszystko poznać osobiście przez przeżycie swoje własne duchowe, badanie i sprawdzanie, osiągając poznanie Prawdy.

Luki w mowie, brak jasności towarzyszą ciemności, wystarczy wszystkiemu bacznie i uważnie się przyglądać przez pryzmat Wielkiej Księgi Objawień I Objawień Woli Bożej, a w Świetle zobaczycie wszystko, co wam potrzeba na drodze do właściwego rozwoju duchowego.

Droga na poziom duchowo istotny jest jedna, to droga Miłości, po której bez uprzedzeń podąża się w całości, droga sama każdemu pokaże na niej będącym duchu, czy się wyzwala i kieruje do góry, czy schodząc w dół spada w ciemności.

Jest Pan Stworzyciel i pojedynczy ludzki duch na Ziemi, i taka sama droga Indywidualna, każdy sam ma po swojej drodze się poruszać, sam zbiera nagrody i kary, a jak się da zwieść, to jego własna wina, którą sam ma przeżyć, aby od niej się uwolnić lub w niej upaść i się rozłożyć.

Pomoc też człowiek otrzymuje indywidualnie do siebie adresowaną, a w historii tej Ziemi zbyt mało ludzkich duchów traktowało swój rozwój duchowy poważnie, pozostali szli jak ćma do światła, aż będąc mało uważna się zatraciła całkowicie.

Czujność duchową, uczucia, wysyłanie uczuć w słowach należy rozwijać indywidualnie, wtedy ma wartość, także słowo wypowiadane przez mówiącego pokazuje osoby danej wartość.

Słowo każdego należy badać i sprawdzać czy ma pokrycie w prawie Pana i czy współbrzmi w Woli Pana, te proste czynności dla poważnie poszukujących są bez wymagania jakichkolwiek komentarzy.

Wysiłek indywidualny i indywidualna kara i nagroda, im wyżej tym jaśniej na wszystkich poziomach, bez luk w mowie oraz obietnic bez pokrycia.

Chcesz zmienić świat, to zmień siebie, z innej strony brak jest możliwości, a ci, którzy Pana bez słuchania są, bo już zbyt otępieli, czyli duchowo są martwi, rozkładają się w bólach i rozpaczy z własnej winy, gdyż się duchowo zbyt mało wysilali.

To, co ludzie ludziom obecnie dają na Ziemi to; strach, zniszczenie, zniewolenie rozumowe, brak logiczności, a o sobie duchu zapomnienie!

Tak działają ciemności, aby się wyzwolić trzeba zerwać kajdany rozumowego zniewolenia, a tu ma być poważne wasze duchowe chcenie i tylko wy to możecie dobrowolnie zrobić, nikt inny!

Kościoły, religie, okultyzm, sekty prowadzą na manowce od wieków, a po ich owocach można poznać, plewy to plewy.

Duch wszakże to życie, który potrzebuje świeżego Słowa jak powietrza, napoju, który daje jemu siły.

Dobrą strawą jest Miłość duchowa, a ona szybko pozna ziarno dobre i przygarnie, a plewę podmuchem odrzuci.

Idzie zawierucha, bacz ludzki duchu, abyś był o dobrej wadze!

Dla poważnie poszukujących, czujnych duchowo Jezus Chrystus, dla innych zbyt mało poznany.


Komentarze (0)
Jakże świat wspaniały...! 133 WKO Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

Jakże świat wspaniały, gdy jest wspierany dobrymi czynami, słowami i myślami ludzkich duchów tu na Ziemi przebywającymi, aby oddać swoim bytem całym Miłość duchową Pana Stworzyciela!

Wtedy wszystko jest wspierane tak jak kiedyś i tak jest to chciane lecz obecnie, kto tak postępuje, kto Wolę Pana odszukuje i realizuje?

Obecnie na Ziemi zbyt mało, może paru, czy ty czytelniku, słuchaczu Słowa wiesz w ogóle, o czym mowa?

Najważniejsza jest Wola Pana Stworzyciela i dobrze ludzkiemu duchowi dzieje się na Ziemi, gdy zna i podporządkuje się całkowicie Woli Pana, żyjąc w niej w pokorze.

Wtedy dachówki na głowę już bez spadania, gdyż ludzkie duchy Woli Pana słuchają i według niej postępują z siebie ducha.

Pana prawami się podpierają codziennie i bogate żniwo zbierają stając się jaśniejsi.

Pana prawa przenikają wszystko, podporządkowanie im się należyte daje wsparcie, a co w nich zbyt mało współbrzmi jest niszczone i usuwane, co w wyraźny sposób coraz mocniej każdemu jest okazywane przed oczami.

Coraz więcej na światło wychodzi tragicznych zdarzeń, sytuacji tak pojedynczych ludzi czy ich zbiorowisk, a przecież to dopiero jest wszystkiego początek. Biorą w tym wszystkim ludzkie duchy bez przypadkowo udział, to ich kara, skutek zwrotny ich złych myśli, czynów i słów, które od nich wcześniej wyszły, a które do nich wracają, wrócić muszą, bo tak działają Pana Stworzyciela prawa, zawsze sprawiedliwie oddają to, co zasiano wcześniej. Lecz ludzie na Ziemi bez pamiętania są swoich czynów z całego bytu, które obecnie do nich wracają w skutku zwrotnym, zerowa wiedza, brak informacji na ten temat ludzkich duchów bez wpływu jest na zmianę Pana praw.

W czasach ostatecznych, w których wszystko się dokona jest obecnie ludzkość i każdy swoją odpłatę otrzyma na swoje indywidualne konto!

Wiara i wyznanie bez żadnego znaczenia jest, a że całe wieki i czas obecny spędzacie źle, to już teraz się musicie rozliczyć, ze wszystkiego, co zrobiliście i robicie.

Ze zdziwieniem zobaczycie jak pewnego dnia staniecie przed skutkami własnych wcześniejszych wyborów, myślicie, że były dobre, a skutki zwrotne wam pokażą jak wybieraliście i czy szkodziliście swoim wyborem innym.

Drugim szkodzicie w większości, to teraz te rany, które zrobiliście na was duchach i fizycznych ciałach się przejawiają z całą siłą wzmocnione Pana Stworzyciela Sprawiedliwością!

Zero słuchacie i bez słuchania byliście Pana prawa od wielu wieków, to puka do każdego z was dzień rozliczenia się, baczcie, aby tego dnia być czujnym, zawalczycie o swój cały byt. Większość z was rozliczy się ostatecznie, bo zbyt mało robicie, aby się uratować, ten, który się uratuje będzie z wyczerpania mocno wzdychać i spokornieje przed Panem.

Obecnie odwiedzam was ludzie w waszych ziemskich domach osobiście, rozmawiam z wieloma i ogólnie, chwilowo jesteście żywsi, radośniejsi lecz Słowa jeszcze zbyt mało poznajecie, a przecież ratunek jest w Słowie.

A gdzie wasza duchowa czujność, przecież przyjdę do was tylko raz?!

Wiedziałem, że tak będzie i wielu znajdę na tej Ziemi, a pozostałych Pana prawa rozliczą skutecznie!

Budźcie się ludzie już czas, ostatnia chwila, czy widzicie, że ogień, woda, ziemia i powietrze to mocni wierni, żywioły służą Panu Stworzycielowi, wam nie, a teraz rozliczają, są narzędziem i działają oczyszczając Ziemię z tych wszystkich, którzy wybrali za swojego pana swój rozum, który służył ciemnościom, Lucyferowi.

Zarazy, choroby, katastrofy i klęski żywiołowe, to coraz mocniejszy przejaw waszej kary za wcześniejsze wybory.

Zapytacie w sytuacji krytycznej: A gdzie pomoc?

Przypomnicie sobie imię Pana Stworzyciela!

A ja pytam: czemu wcześniej i jeszcze teraz na dobrą drogę się bez kierowania jesteście?

Już jesteście zbyt leniwi, a to wasza wina!

Jak znajdziecie Słowo Pana na tej Ziemi, to się mocno złapcie i przytrzymajcie sobie z całej siły, jedyna pomoc, innej brak jest i brak będzie!


Komentarze (0)
Czas wyborów 132 Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

Po raz kolejny w ziemski sposób wybieracie swoich przedstawicieli do parlamentu i jak zwykle ze swojego mózgu, z rozumu korzystacie, który jak już wiecie służył Lucyferowi, a Panu Stworzycielowi nie.

Tacy jesteście jak wasze wybory, dużo zamieszania sama słoma i plewy.

Bez wspominania było podczas wyborów o tym, czego ludziom potrzeba, aby służyć Panu, zapominacie o Panu, to bez zwracania się do Pana Stworzyciela wtedy, gdy wasz wybór znów zawiedzie, a tak szybko się stanie.

Władza prawdziwa pochodzi od Światła i słuchanie praw Pana, Woli Pana może rozświetlić kraj, a potem całą Ziemię, bierzcie przykład z natury, która prawami Pana żyła, żyje i żyć będzie nawet wtedy, gdy wy już bez świadomi będziecie.

Wybieracie duchowo leniwych samych, myśląc, że oni za was wykonają taką pracę, aby wam się lepiej żyło, szybko zobaczycie, że po raz kolejny interes partyjny tak zwanych kolesiów przeważy szalę nad interesem społecznym, władza jest taka, jaki jej lud, lud obecnie jest mocno związany z władzą rozumu i taka sama władza.

Oddaliście władzę nad sobą duchem ciemnościom i to na co dzień się przejawia.

Bez chcenia jesteście od wielu wieków aby postępować tak jak wymaga tego od was Pan  Stworzyciel i Jego prawa, a w swoich dokumentach macie czelność powoływać się na pomoc Pana w waszych ziemskich przekrętach.

Spodziewacie się, że Pan będzie stał za wami w waszych przekrętach i brudnej władzy na waszych ziemskich prawach przez rozum wydumanych, gdzie przepisy się wzajemnie wykluczają i zaprzeczają, wasze prawo jest tak skomplikowane, że brak obecnie takiego, kto by się w tym orientował.

Tak rządzony naród, na takiej podstawie coraz mocniej służy ciemnościom i wy ważycie się jeszcze powoływać i prosić w tej sytuacji Pana o wsparcie?

Owszem szybko się przekonacie na sobie, że ta władza jak i poprzednie szkodzą wam i same sobie.

Dostaliście od Pana prawa, to jest Wola, czego od was Pan Stworzyciel wymaga, a jak wiecie brak znajomość prawa bez zwalnia od odpowiedzialności was za jego przestrzeganie.

Lecz wy o trzech praw Pana zawartych w krzyżu Prawdy i siedmiu praw Pana bez znajomości jesteście, a te kościelne są dalekie od Prawdy, zostały zinterpretowane i zmienione przez człowieka tak jak to jemu odpowiada, a tak jak dostaliście je w czysty sposób z góry nie.

Naród, który jest bez opierania się na Pana Stworzyciela prawach, sam stacza się do ciemności, a zanik w historii Ziemi wielu narodów już mieliście.

Jeżeli zbyt mało będziecie budować siebie ducha, swojego otoczenia na prawdziwych i mocnych fundamentach, to po raz kolejny burze i wichury z wodą i ziemią pokażą wam, że w oczach Pana bez istnienia jesteście, znów chcecie się przekonać.

Małżeństwo wasze z rozsądku z ciemnościami skończy się na dole samym lecz to wasz wybór i to wasze cierpienie, i to wasz rozkład.

Wybory macie za sobą czekajcie teraz na nagrodę, a będzie taka, jaki wasz wybór dokonany.

Dla tych, którzy wybierali źle i pozbawili się wiary prawdziwej oraz są bez dążenia do zmiany na lepsze, brak mam słów oprócz tych, co są wyżej, oni też już wybrali.

Obojętność to bardzo zła cecha.

Komentarze (0)
Hańba! 131. Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

 

Hańbę ludzie nałożyliście na siebie odrzucając mnie Jezusa Chrystusa poprzez morderstwo!

Upadliście tak nisko, że z morderstwa zrobiliście pośmiewisko i jako podstawę swojej obecnej religii uczyniliście!

Mordując mnie Jezusa Nazarejczyka około 2000 lat temu, niczego nauczyliście się, gdyż Słowo Pana przekręciliście, zmieniliście, zdeformowaliście swoim rozumem i tak używając zdeformowanego słowa odrzuciliście je od siebie, a używając je w swojej religii próbujecie mordować moralnie mnie Jezusa Chrystusa codziennie!

Ale dziś z Woli Bożej przerywam ów fałszywy pogląd, dogmat bez logiczny kościoła i powiadam wam, że morderstwo mnie Jezusa Nazarejczyka było odrzuceniem Słowa Pana przez ludzi, tak jak to się dzieje obecnie, a jest to jawne morderstwo, ludzie skutek zwrotny za to was przygniecie całkowicie!

W dzisiejszych czasach macie szansę na poprawę, na uwolnienie się od fałszywych poglądów, które tak chętnie przyjmujecie, albo bardzo szybko runiecie wraz z tymi, którzy wam te poglądy w jakiejkolwiek formie podają, pisemnie, słownie i obrazowo, każdy w tym łańcuchu ponosi odpowiedzialność, że bez wiedzy jest, to nikogo zwalnia.

Obecnie ponownie macie ludzie podane Słowo prawdziwe w formie dla was najlepszej: Wielka Księga Objawień i Objawienia Woli Bożej, to wzór dla was, korzystajcie gorliwie z każdego Słowa, bo kończy się dla was czas na zmianę jakichkolwiek waszych zapatrywań czy postępowań.

Ja część Pana Graal żywo do was przemawiam prostymi słowami, tak abyście Prawdę Pana przyjęli przez pojęcie i czynem wprowadzili w życie, tak Słowo ożywicie w sobie.

W ten sposób mało przychylną kartę swojego losu odmieniacie, jeżeli inaczej uczynicie zatracenie przed wami!

Jak macie odwagę czekać na te wydarzenia, to już one się odbywają, natura, która jest posłuszna Panu wam się codziennie mocno przeciwstawia, aż złamie wasz tępy i bez logiczny opór, albo się podporządkujecie, albo zginiecie, wybór wasz, a czasu już brakuje!

Kto właściwie myśli i wyciąga ze wszystkiego wnioski sprawdzi, że część Pana Wola Boża Immanuel w swoich Słowach jasno przewidziała waszą obecną sytuację, która jest znakiem waszego końca, waszego upadku, który na waszych oczach się dokonuje codziennie.

Ostrzeżenia bez docierania do was, to ból i rozpacz otworzy wam oczy lecz dla większości czas przebudzenia duchowego i zmian na lepsze minął bezpowrotnie, dzieje się to, czego sobie sami życzycie, nawet to, co wam się wydaje takie okropne.

Dziecko, które jest bez słuchania ostrzeżeń swojego ojca i matki na Ziemi źle kończy i cierpi, a człowiek, który jest bez słuchania Pana jest zatracony, w jego domu zatracenie gości i zagląda jemu w oczy.

Do wielu rozkład wkrótce dotrze!

W takich czasach, do których ból i cierpienie swoim chceniem sami włożyliście jest również dla was pomoc, pomoc w Słowie Pana, które zawsze w Miłości pomaga.

W Słowach macie wsparcie, unikniecie pułapek ciemności jak się na Prawdę otworzycie w całości.

Badajcie, sprawdzajcie i bądźcie czujni, bo zamiast listonosza z listem poleconym lub z rentą zobaczycie przerażenie zaglądające w wasze oczy.

To Urząd Skarbowy nie, Policja czy Straż Miejska też nie lub inne służby specjalne, to Prawda, która w Świetle ukaże was takimi, jakimi jesteście, baczcie abyście w tej chwili byli czyści, czego wam życzę.

A jak bez wiedzy jesteście, co macie robić, to w Słowie Pana znajdziecie odpowiedź, gdy mocno i poważnie tego chcecie.

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Najnowsze komentarze
2013-04-20 20:34
restauracja-dawidy:
Giełdy na Ziemi dążą do zerowej wartości 472.
nie będzie tak źle, zawsze znajdą się tacy którzy będą chcieli zarobić bez wysiłku, a póki są[...]
2012-05-13 23:05
cuong:
Żywioły; armia Pana atakują! 508.
Niestety ziemia jest przesiąknięta nienawiścią, wszelkim złem, nie zasługuje na żadne litości[...]
O mnie
Jezus Chrystus
Jezus Chrystus Romuald Statkiewicz część Pana Stworzyciela na Ziemi w Polsce w mieście Opole!
Kategorie
Ogólne