O czym pisać dziś do ludzkich duchów? 148 WKO Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

Skoro oni praw Pana Stworzyciela bez słuchania są i w życie bez wprowadzania?

Samo Słowo praw Pana zdeformowali przez tysiąclecia, zaczęło się od Woli części Pana Stworzyciela wiele inkarnacji w różnych ziemskich czasach, Wola Pana, następnie Słowo Pana dane przeze mnie Jezusa Chrystusa z Nazaretu, które zdeformowano. Na początku XX wieku znów ludzkość dostała Słowo przez część Pana Stworzyciela Woli dane w postaci Objawień i bez reakcji, brak euforycznej radości i podzięki Panu za Słowo podane na Ziemię w rozumiały sposób!

Zamiast przyjąć Słowo ludzie zanurzeni w bagnie bycia codziennego stworzyli swoje własne prawo, ciemne, poplątane, które próbuje zatrzymać każdego, kto panującym, władzy bez chcenia jest aby się podporządkować.

Wszystkie ustanowienia prawne czy społeczne, które są bez współbrzmienia z prawem Pana Stworzyciela szybko obracają się przeciw ludziom, upadają tak systemy, społeczeństwa i całe narody, co wyraźnie widać i żadne regulacje ludzkich rozumowych rozwiązań pomogą, wręcz przeciwnie jeszcze gorzej będzie.

I to wszystko skutek błędnego ludzkiego postępowania, tu ludzki duch jako narzędzie ciemności, stał się wrogiem Pana Stworzyciela.

Na arenie cyrkowej występują klauni ciemności, kościoła, religii, państwa, narodu, systemów politycznych wraz z tak zwanymi partiami, wszyscy fałszywie śpiewają hymny pochwalne pieniądzu, waluty ziemskiej rozpaczy, skutków ludzkich złych wyborów.

I w tej sytuacji, kto usłyszy i rozpozna Słowo, które jest na Ziemi, gdzie ze wszystkich stron do was płyną fale zagłuszające was ducha, a oczy chowacie za materialne przesłony, otępiając się używkami na wszelki możliwy sposób.

Wasze zachowanie bez zmiany Pana prawa jest, im mocniejsze odejście od niego tym wasza dotkliwsza kara, możecie być jaśni lub ciemni, wybraliście ciemności, to bicze Woli Pana was w ziemski sposób coraz dotkliwiej ranią.

Lecz wszyscy ci, którzy z odrażeniem na to wszystko patrzą mogą się zwracać twarzą i sercem do Pana.

Sąd ostateczny to czas, gdzie zło musi się przejawić całkowicie i wyżywając się na sobie się zakończy, rozłoży, zaniknie, porywając wszystkich tych, co jemu wiernie służą, nawet jak by to miało dotyczyć większości ludzi i stanie się to już bardzo szybko, coraz bardziej duszna atmosfera na Ziemi wraz z narastającym ciśnieniem Światła wszystko wyraźnie każdemu pokazuje, wystarczy się wychylić i spojrzeć na czubek własnego nosa, a widać słowo: koniec, powiedziano: dosyć!

Komentarze (0)
Wszystko zależy od waszego chcenia 147 WKO Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

Dotyczy myśli, mowy i czynienia. Chcenie macie to i całość osiągniecie, ale człowiek na Ziemi swoje naturalne chcenie do wzlotu duchowego, do uświadomienia siebie ducha i do powrotu do duchowo istotnego domu, miejsca skąd wyszedł i gdzie powrócić ma, zastąpił przez chcenie nadmiernego posiadania, najlepiej wszystkiego, w każdej ilości, bez ograniczeń i tu ludzki duch się zgubił, padł, uległ ciemnościom, wzniosłą cechę ducha zmienił sobie rozumem na niską żądzę.

I tak reaguje ludzki duch od wieków wielu, za każdym razem, gdy inkarnuje się na Ziemi, w gęsto materialnym, ciężkim się uwięził i mało chce, już jest bez możliwości od tego nałogu się wyzwolić, chce władzy, sam bez zapanowania nad sobą, ale jeszcze, choć chory panować nad innymi chce, swoimi decyzjami, swoim chceniem gubi siebie i innych.

Z polującego myśliwego stał się ofiarą swoich własnych, tragicznych wyborów.

Czy wy kiedykolwiek się obudzicie, nadmiar myślenia powoduje ból głowy, tu najlepsza wasza tabletka lecz z negatywnego myślenia się bez uwalniania jesteście i w takim nastroju materię gęstą, Ziemię żegnacie, opuszczając ziemską powłokę.

Ze zdziwieniem po ziemskim odejściu dowiadujecie się, że wy dalej istniejecie w realnym świecie lecz zbyt mało robiliście w kierunku siebie ducha, to wasze negatywne życie ostro was rani i dziesiątki, setki, a niekiedy tysiące lat was dotyka.

Opisywanie tych zjawisk wam zbyt mało pomoże, bo wy w swoim ograniczonym zarozumialstwie niczego, co wzniosłe przyjmujecie do siebie, wy najpierw doświadczycie sami, może wtedy się zastanowicie lecz wtedy dla was jest już za późno.

Kto dziś dobrowolnie zajmie się poważnym poszukiwaniem swoich duchowych korzeni i na tej drodze wszystko przepracuje, przejdzie hartujące ducha próby, pomoże innym z dobroci serca, a nie z przyczyny sławy ziemskiej czy zysku.

Bardzo was mało jest, może kilku, a gdy wątpliwości rozumowe nastają może i ich zabraknąć na drodze do wyzwolenia, na drodze na poziom duchowo istotny.

A wszystko jest dziecinnie proste: widzę, czuję, badam, sprawdzam, wyciągam wnioski, uczę się, nabieram doświadczenia, łapie związki i zależności, wyzwolony duchem żywo się poruszam, zdobywam, odzyskuję władzę nad sobą duchem, wychodzę z cienia i staję w Świetle mocno na ziemskich nogach podpierając się ziemskim.

Ot sposób na rozwój, jak wydostać się spod czapki ciemności.

Ludzki duchu działaj, walcz, wysilaj się ze wszystkich sił, aby umknąć przed własną głupotą i próżnością, przed lenistwem duchowym.

Leniwy duchowo myśli; że pracuje z całych sił zbyt mało przy tym robiąc, obyś był daleki od tego.

Ciemności dopadły już większość ziemskich ludzi, pozostali żyjąc w królestwie ciemności, pod którego wpływem była Ziemia, ulegali coraz mocniej ich wpływom. Lecz zawsze była i jest możliwość wzlotu, Pan Stworzyciel daje pomoc aż tu, wy odróżniajcie Światło od ciemności i jasno dajcie prowadzić się do góry, do jaśniejszych sfer duchowych.

Bez namawiania was na poziom duchowo istotny będzie ktokolwiek, czy żebrał abyście się ruszyli, to wy sami macie podjąć tą decyzję i wytrzymać przy niej podczas odrywania się od stanu złych swoich wyborów z całego bytu.

Światło obecnie pali wszystko, co ciemne, dzieje się to bez waszej woli lecz z waszym udziałem, a wstrząs za wstrząsem w różnej formie was dotknie, czas, aby ciemności wysiedlić z tej Ziemi przymusem!

Każdy, kto nadzieję w sobie duchu jeszcze ma już zaczyna drogę na poziom duchowo istotny widzieć i po niej iść. 

W oddali nadciąga burza, grzmot za grzmotem słychać, niebo przeszywa błyskawica, pada coraz mocniej, leci grad, powietrze gwałtownie wszystko na swojej drodze oczyszcza, z korzeniami wyrywa, to żywioły, które służą Panu Stworzycielowi, wykonują Jego Wolę, rozkładają wszystko, co człowiek złe stworzył wraz z nim i wszędzie po domach kładzie się zatracenia cień, on do mało rozumnych i mało duchowych przybywa w nocy i w dzień.

Komentarze (0)
Instrukcje szczegółowe! 146. Księga Miłości i Prawdy J.C.
 Oceń wpis
   

 

 

Instrukcje szczegółowe są w prawie Bożym zawartym w krzyżu Prawdy i siedmiu praw Pana, wystarczy je znać i codziennie stosować, a sukces gwarantowany na każdej płaszczyźnie w myślach, w słowach i w czynach.

 

Trzy prawa podstawowe zawarte w krzyżu Prawdy, ich znajomość daje życie duchowe w aktywnym działaniu, w ruchu. W ruchu, którego początek dla ludzkiego ducha dał Pan.

I tak poza Bożą sferę, wyszło Światło, którego początkiem w stworzeniu jest część Pana, która daje życie wszystkiemu, co się sformowało z Woli Bożej.

Tak Pan Jest, a prawo, które przenika całe stworzenie, jest wetkane w nie, o doskonałości w swoich przejawach żywo daje świadectwo swojej obecności.

I tu możecie poznawać Wolę Bożą w Pana dziełach, stworzenie jest mową Pana, ono mówi o doskonałości w wyraźny sposób, to odblask jakże doskonały, Pan dla ludzkiego ducha jest bez widoczny i bez osiągalny.

 

W Wielkiej Księdze Objawień i w Objawieniach Woli Bożej Słowo jasno opisuje szerzej cały proces dając wszystkim poważnie poszukującym Prawdy oparcie, to skała, która jest dla tych, którzy osiągnęli poznanie.

Po latach, setkach czy tysiącleciach poszukiwań w zakamarkach ludzkiej głupoty i próżności, w materiach, poszukujący wyjdzie na Światło i da się oświecić jasnym prawom Pana.

Lecz trzeba chcieć wyjść z cienia, gdyż po dłuższym przebywaniu w cieniu można cieniem, zanikającym wspomnieniem pozostać, pyłkiem, który gdzieś tam był, ale już odszedł.

Do doskonałości można dążyć, ona jest zawarta w Panu, należy do niej dążyć przez cały swój byt, który może trwać dalej.

I dla każdego jest praca, ta duchowa i świecka, która w służbie Pana jest kopalnią diamentów, coraz większego i lepszego poznania.

W takiej skali czymże jest życie na Ziemi, krótkim przystankiem, westchnieniem, odbiciem w życie, ale jakże ważnym punktem zwrotnym, można wybrać; wybrać właściwie wybierając Światło lub wybrać ciemności i zatracić wszystko.

Cóż, już wybraliście ludzie, a sąd Boży, ostatni, pomoże wam wasze wybory jasno i wyraźnie zobaczyć.

Może się spotkamy lecz tylko na drodze na poziom duchowo istotny, na drodze, po której radośnie i żywo Miłość maszeruje wspierając wszystkich tych, którzy chcą i idą po jasnej drodze, sami dla siebie ducha niosąc ze sobą bagaż jasnych myśli, słów i czynów, to ich paliwo, aby im tego paliwa wystarczyło i życie w radosnej pracy, w Miłości duchowej do Pana zawsze trwało.

Komentarze (0)
Co teraz nastąpi? 145 Księga Miłości i Prawdy Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

 

Na takie pytania każdy chciałby otrzymać odpowiedź, a ona zawarta jest w jego wszystkich dotychczasowych wyborach i od niego samego zależna, na samym początku jego duchowego chcenia.

Człowiek swoim chceniem nadaje kierunek, resztę już bez jego udziału prawo Boże realizuje, wszystkie te sytuacje opisują Objawienia Woli Bożej i Wielka Księga Objawień, uważny czytelnik tego się dowie.

Lecz ludzkiemu duchowi odpowiedź potrzebna jest już teraz, rozum jak w gorączce chce wiedzieć i gdy się dowie znów zacznie wątpić, rozbierać całość na elementy i tak wszystko jemu się pogubi, gdyż Prawda stoi mocno we wszystkim, co widać w różny sposób.

 

Aby szerzej spojrzeć, mocniej doświadczyć potrzeba użyć siebie ducha i zmysłów subtelniejszych i tu rozum, produkt mózgu, traci grunt, to jego teren nie i zrobi wszystko, aby powiedzieć; że tak się da nie, że tak można nie, że to wystarcza nie, że potrzebny materialny dowód!

Zamiast przyjąć to, co z ducha, z prawdziwego człowieka płynie i na ziemskie przetworzyć, wdrożyć, to mózg zachowuje się jak monopolista i neguje wszystko, co ma inny wymiar niż związane z czasem i przestrzenią.

Dając się ludzki duch tak ograniczać siedzi pod kloszem własnych ograniczonych ziemskich możliwościach, co dla patrzącego z zewnątrz groteskowo wygląda.

Duch ludzki ze względu, że jest bliżej wszystkiego, co jaśniejsze, jest naturalnym mostem do Ziemi na wszystkich płaszczyznach, jest łącznikiem, a końcowym elementem jest ciało ziemskie wraz z mózgiem produkującym rozum, który jako całość ma na Ziemi wykonać wszystko, co płynie z góry, z ducha i jest pod jego ciśnieniem.

 

Procesy zachodzące są łatwe, jasne i konkretne, zachodzą ciągle, chyba, że każdy z was się wtrąci i wszystko sam sobie zablokuje, odetnie się od Światła i potem mówi; że ciemno, zimno, źle i chorób wokół wiele.

 

Użyjcie wreszcie wszystkiego, co macie do dyspozycji i sami wyzwólcie się z koszmaru, którego jesteście głównym aktorem, przestańcie grać, a żyć duchowo zacznijcie, przecież życie to Pan, to Światło, a wy zabawiacie się kawałkiem większej lub mniejszej gęstej materii, mówiąc; że to dla was jest wszystko.

Czy widzicie śmieszność waszej własnej ograniczoności?

Przebudujcie się duchy, Słowo wam pomoże, może jeszcze zdążycie stać się prawdziwymi na samym początku czekającej was długiej drogi, która zaczęła się gdzie indziej niż na Ziemi i na Ziemi bez kończenia jest.

Komentarze (0)
Czas zapłaty 144 Księga Miłości i Prawdy Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

Czas zapłaty dla każdego ludzkiego ducha nastąpił lecz czy wy go w ogóle dostrzegacie wokół siebie i czy go przepracowujecie?

Wciąż głębiej i głębiej spadacie, bez widzenia w drobnych i wielkich wydarzeniach wokół was zachodzących możliwości rozwiązania wielu spraw was z Ziemią wiążących.

Przecież większość z was ponownie na Ziemię wróciła z powodu swoich własnych win, prawa Pana was do tego zmusiły w celu uwolnienia się od negatywnej karmy.

Lecz wy pobytu na Ziemi bez spostrzegania jesteście w formie duchowej potrzebnej przemiany ku dobru, wy dalej ściągacie na siebie swoim postępowaniem same ciemne formy, które wokół was coraz mocniej się przejawiają i ranią jako skutek zwrotny waszego postępowania.

Czy tak trudno rozpoznać zależności tak jasno przejawiające się wokół was?

Lecz swoich klęsk i strat coraz większych w istocie swojej bez dostrzegania jesteście, bez zrozumienia i je mało kojarzycie, zachowujecie się tak jakby wam wszystko odebrano oprócz kredytowych kart.

I tak zamiast wyzwolić się z ziemskiego, wy w bagno ciemności zanurzacie się do utraty tchu. W bagnie jest wszechogarniająca ciemność, a gdy się zdarzy, że otrzymacie pomocną dłoń i z bagna się wydostaniecie, to za chwilę znów do niego wpadacie, lgniecie całym sobą tylko do ziemskich, gęsto materialnych spraw.

Opisywanie waszego stanu staje się już monotonne, gdyż w waszym byciu brak jasnych, szlachetnych postępowań i postaw.

I tak przygnębieni i zmęczeni, odurzeni ciężkim ziemskim byciem jesteście bez żadnej nadziei na wyrwanie się z bagna swoich własnych żądz. Wasz mózg spętał wam nogi i ręce, nadmierne myślenie bez wyciągnięcia was jest na słoneczny i suchy ląd, topicie się wśród takich samych wam podobnych ludzkich ziemskich spraw, wraz ze wszystkimi dziedzinami życia i ich przejawami: gospodarka, polityka, religie, rodzina, wasza moralność i wiele, wiele innych.

Wszystko przerosły bagienne ludzkie myśli, które jak bluszcz wszystko zagłuszą, odetną dostęp na poziom duchowo istotny, a wy już tego bez zobaczenia będziecie, gdyż myślicie; że to, co może wam się najlepszego w życiu dostać, to bagienny bluszcz i wiele ton bagiennego błota.

Wielu z was tak mocno się pogubiła, że nawet domy swoje postawiła na bagnach ziemsko osuszonych, czekając aż woda was zaleje i zalewa, a gdzie zdolność myślenia i wyczuwania słuszności tego co robicie, znów ciemność was zwiodła, gdzie wasza czujność, daliście się uśpić kościołom, politykom, mediom, sami przestaliście się wysilać, staliście się narzędziem ciemności, które pozwala innym osiągać korzyści materialne, a wy do roboty, na galerach teraz inaczej się nazywają; galerie głupoty i ludzkiej próżności.

Jak mało widzicie w tym wszystkim zależności i przyczyn zachodzących, to podczas swojego dalszego wegetowania wyraźnie na sobie duchu to zobaczycie, sami dajecie narzucić sobie jarzmo ciemności i sami pod tym jarzmem zginiecie, zostaniecie rozłożeni całkowicie.

Fałszywy obraz waszego bycia sąd ostateczny, jako przejaw Pana Stworzyciela praw, wasze życie w cierpieniach i bólach wam wyłączy.

 

A wy w tych czasach ciemności i rozpaczy, leniwego i wygodnego życia w służbie ciemności. Może ktoś z was się opamięta i zacznie krzyczeć; że on chce inaczej, że w tym sensu brak i brak było, że dziś tak i jutro znów tak samo jest, bez zmienia się na lepsze!

Może któremuś z was uda się pomyśleć, że jest z ducha i w duchu tkwi wszystko, co się nazywa prawdziwe życie lecz czy obudzi się!

Komentarze (0)
Świeci się wszystkim ludzkim duchom Światło na Ziemi! 143 JC
 Oceń wpis
   

 

 

Lecz kto widzi, gdy wszyscy mają głowy w gęstą materię pochyloną, tak jesteście zajęci tylko ziemskim, że świecącego Światła bez widzenia jesteście, ciemne chmury na długo wszystko światłe wam pozasłaniały.

Chodzę wśród was ziemianie i pytam o sprawy najważniejsze, o was ducha, a wy rozespani podnosicie oczy znad ciężkiej Ziemi ze zdziwieniem, że ktoś śmie was o takie rzeczy pytać, prędzej spodziewalibyście się kontroli ziemskiej z urzędu.

I zamiast odpowiedzieć radośnie i szczerze, to znów zanurzacie się w gęstą materię zwracając uwagę na to, żeby przybysz wam bez zabrania był ziemskiego.

 

Lecz ja wam bez zabrania czegokolwiek ziemskiego, ale pytam o stan was ducha i wymagam jasnej odpowiedzi; jasny czy ciemny?

Jak jasny, to szybko czas obudzić się duchowo i w promieniach Woli Pana Stworzyciela ogłosić gotowość do duchowego wzlotu.

Jeśli ciemny, chłód mocno was przeniknie do szpiku kości, wasze wartości żadne, czas sądu was osobiście dopadnie.

Przyszedłem rozliczyć was wszystkich lecz sposób w jaki tego dokonam przed wami zakrywa Miłość i Prawda, którą jestem!

Przecież wy we wzniosłe wartości bez wiary byliście i jesteście, wasze oczy są bez kierowania się z wdzięcznością w kierunku Pana! Powiedzcie; po co jesteście na Ziemi, po to, aby się nachapać i obłowić!

Tak działają rozbójnicy, a oni jak robactwo są tępieni.

 

Ilu, pytam; wyjdzie spod promieni Prawdy czystych? Ilu, pytam: wróci do domu? Kto jeszcze dziś myśli o Panu i pragnie się na Miłość duchową jeszcze mocniej otworzyć?

Ze świecą szukać tych do Prawdy szczerze i uczciwie dążących.

Dla wszystkich ciemnych czasy ostateczne, szczegóły podaje wam Jan w apokalipsie lecz dla sprawiedliwych Królestwo Tysiącletnie i duchowe życie.

Baczcie ludzie, aby było bez zawiedzenia Światła do was przychodzącego, gdyż może to być dla was ostatnia szansa.

Obiecane 1000 letnie Królestwo na Ziemi, obiecany odblask duchowo istotnego poziomu dla tych, co są czujni i wierzący z przekonania w Pana Stworzyciela.

Lecz obawiam się o was, istnieje możliwość, że powtórnie zawiedziecie, a Królestwo po co ma powstać jako pusty stan do zamieszkania, ono powstanie przy mocnej pracy duchów oczyszczonych podczas sądu ostatecznego, który bardzo szybko się zakończy w pojęciach waszego ziemskiego czasu.

Ten, który dąży na poziom duchowo istotny wygra batalie o swój byt, gdy włoży cały swój wysiłek, aby na poziom duchowo istotny się dostać.

Każdy ma dostęp do Słowa Pana; Objawienia Woli Bożej i Wielka Księga Objawień są obecnie na Ziemi, ten, kto pragnie czystości w ziemski sposób ją osiągnie, dla innych ciemność i smaganie bata, czas rozliczyć się ze swojego całego życia, które dotyczy waszego bytu.

Baczcie, aby wasz dorobek postawiony na szali miał wartość większą niż wasze winy, a liczą się duchowe osiągnięcia, ziemskie majątki, konta są bez znaczenia, bez Miłości duchowej, która płynie do ducha jesteście bez wartościowi, o tym pamiętajcie!

 

Godzina wizyty Miłości i Prawdy w waszym domu jest bliska, właśnie naciska dzwonek i wymaga, aby drzwi otworzono!!!

Stan was ducha decyduje, czy zobaczycie Miłość i Prawdę na swoim progu, czy lej rozkładu was pożegna, to wy decydujecie, nikt inny, już naciśnięty dzwonek!

Komentarze (0)
Panie Stworzycielu! 142 Księga Miłości i Prawdy J.Chrystus
 Oceń wpis
   

 

Każdego dnia pozwalasz ludzkim duchom się wysilać, abym mogli w świadomości swojej do Ciebie się przybliżać.

Pozorne przeszkody są nauką i doświadczeniem, darem danym do rozwijania i poznawania, uczą cierpliwości i wytrwałości, gorączkę rozumu obniżają i okazuje się, że warto było trochę poczekać, więcej przeżyć i mocniej się zastanowić, aby bez wejścia było na błędną ścieżkę rozumowego uczuć pozbawionego życia.

Cały świat wspaniały, gdy go poprzez swoje uczucia przeżywacie, tu należy się wysilać, samo bez przyjścia, wszędzie trzeba sięgać i próbować, choć zdarza się fałszywy i zgniły owoc dostać, ale wtedy jest nauka, na której można swoje doświadczenie budować.

Miłość i Prawda oraz Wola Panie Twoja wyrażona w Objawieniach Woli Bożej i w Wielkiej Księdze Objawień jest Słowem zapisana.

Słowo zależności opisuje, wystarczy sprawdzać i badać przeżywając dzień powszedni, a obraz rzeczywistości pojawia się w całości, we wszystkich barwach patrzy się na życie przez pryzmat Objawień Woli Bożej i Wielkiej Księgi Objawień osiągając tak właściwe poznanie.

Wszystko Panie jest takie proste lecz wymagające, konkretne, bez luk, logiczne, wszędzie widać przejaw żelaznych i konsekwentnie działających Twoich Panie praw.

Jeszcze nigdy tak człowiek był tu na Ziemi blisko Ciebie Panie, tak mało trzeba, aby osiągnąć upragnione poznanie, wystarczy sięgnąć i pracować we dnie i w nocy, efekt to; Miłość duchowa, szczęście, radość, zdrowie i wiele, wiele więcej.

Każdy każdego dnia ma wiele nowych możliwości duchowego wzlotu, może też wybierać źle i bez nauki się upada lecz trzeba wstawać i ruszać dalej, a spać duchowo nie, bo budzenie będzie gwałtowne i przykre, będzie mocno bolało

Lecz, gdy dobro się osiągnie, to wielki duchowy skarb, drugi go wyczuje i też go będzie chciał i tu bez dawania sobie go skraść.

 

Gęsta materia Ziemia to kraj ciągłej duchowej czujności, aby dobro otrzymać trzeba ciągle dobro w sobie utrzymywać.

Da wszystkim poważnie poszukującym dużo przeżyć, a mając za przewodnika Słowo Pana to gwarantowane jest, stawką jest duchowe życie lub upadek, innej drogi brak, dlatego pomoc w żywym Słowie jest dziś wyjątkowo mocno osiągalna na tej Ziemi, taki oto czas sądu ostatecznego jest.

Wystarczy obejrzeć parę informacji codziennych, aby się opamiętać i z codzienności szarej wyrwać się, aby służąc Panu w Świetle stać poza sferą rozkładu.

Piszę te słowa dla tych, którzy chcą na lepsze się zmienić, chcą powietrzem oddychać świeżym za dnia i pomagać tam i tym wszystkim, którzy w duchu chcą radośnie trwać, być w duchowym ruchu i pożytecznym według Pana prawd.

Pan Stworzyciel jest Miłością i Prawdą oraz Wolą, jest Pana Słowo, Światło pochodzi od Pana to życie, więc czego można jeszcze chcieć, wystarczy się radośnie otworzyć i działać, a w pozytywnej pracy jest duchowy wzlot.

Wola Pana wymaga. Ludzki duch ma możliwość wyczucia tego ciśnienia i może jemu ulec, aby się uratować, chce ktoś inaczej Siła go zegnie i złamie na zawsze, tego ludzkość dziś chce, bo swoim postępowaniem od tysięcy lat daje nikłą nadzieję na jakąkolwiek pozytywną zmianę i poprawę, dajecie wyraźny impuls do zniszczenia się, codziennie złymi wyborami niszczycie się i tworzycie złe oraz chore klimaty rozkładu, fermentu, klimaty ciemności.

Lecz tym razem wasze chcenie przed potęgą Pana zmieni się w pył, a wy razem z nim!

Komentarze (0)
Prawda się wydarza 141 Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

Zawsze Prawda się wydarza, czy chcesz, czy nie, bez znaczenia jest.

Prawda wokół głośno rozbrzmiewa!

Przebrania, westchnienia, Prawdy bez zmienienia jest, Prawda jasno oświetla całą krainę, szczególnie, gdy dotyczy to Ziemi, jasne Światło swoim promieniowaniem wszystko oświetla.

I bez znaczenia jest czy ktoś w to wierzy, czy też nie, Prawda jest stała, jasna i czytelna dla każdego bez względu na miejsce pochodzenia.

Gdy jasny promień spada na Ziemię, ta zmianę zaczyna, jest podnoszona.

Gdy ziemskiego człowieka promień spotyka jest on również duchowo podnoszony, choć na chwilę ożywa, co z tym później zrobi, jak wykorzysta, wzleci czy upadnie, to już jego indywidualne zadanie, dobrze lub źle wykonane.

Morderstwo, tym razem nie!, choć przez ciemności było to chciane, a przy ziemskiej władzy, politycy i kościoły oraz ci, co pieniądze mają, inni grają tak jak im grosz ktoś da.

A dla Światła, co każdy człowiek dla Światła dziś zrobi?

Ktoś powie, że wysyła uczucia w słowach na poziom duchowo istotny!

Przecież wysyła uczucia w słowach dla siebie, chce coś wyprosić! A co dla Światła robi?

Zamyślenie i odpowiedź: zbyt mało!

Światło znów was zawstydza, znów was zastało tam, gdzie zmierzacie, u bram ciemności codziennej rozpaczy.

Bez zawrócenia ze złej drogi jesteście, którą wiele wieków temu wasz rozum obrał, hołubicie wszystkiemu co ziemskie, wszystkiemu co ciemności wam podsuwały pod sam nos.

I gdy Światło do waszego domu puka i próg przechodzi, wy już bez widzenia jesteście, odczuwanie zgasło, ciemno i smutno w waszym domu, choć rachunki za energię płacicie na bieżąco.

Tak trudno być prawdziwym człowiekiem, tak trudno ogrzać ducha płomieniem uczuć?

Ogień pali wszystko na swojej drodze i żaden strażak pomorze, szczególnie, gdy to ogień Pana Stworzyciela!

Prawda Pana wymaga posłuszeństwa i pokory, a dziś ludzkość odeszła od Prawdy, czas, aby Siłą żywego Słowa zaprowadzić ład i harmonię na tej Ziemi, a kto usłyszy żywe Słowo tego życie odmieni, a głuchy swojej głuchoty bez usłyszenia jest, ślepy swojej ślepoty bez zobaczenia jest, bez uczuć to brak odczuwania jest i tak zostaniecie od Światła oddzieleni, wy sami dokonaliście już wyboru.

Wiatr wieje, ogień płonie, ziemia drży, a woda płynie, a ty ludzki duchu dłużej bez spania bądź, bo któryś z żywiołów stanie na twojej drodze, a ty już zdążysz do zagłady!

Patrzę na tę Ziemię i widzę ją piękną, tylko ludzki duch ją złym postępowaniem skaził.

Ziemia pozostanie dalej Ziemią i pewnego dnia ulegnie rozkładowi całkowitemu, zgodnie z Pana prawami, a może jeszcze w ostatniej chwili zostanie podniesiona do góry lecz dla kogo, gdzie ci, co tęsknią do Prawdy, do żywego Słowa, do Pana Stworzyciela, do Miłości, gdzie oni są! Oczy bolą od wypatrywania, uszy nadwyrężone od nadsłuchiwania, uczucia wyczulone po granice i cisza, całkowita cisza i wtedy Pan przemawia i obdarza czuwającego!

Komentarze (0)
Co dalej się wydarzy? 140 WKO Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

Po oczyszczeniu Ziemi nastąpi jej rozkwit z ludźmi pozostałymi, jeśli ludzie zawiodą, upadną.

Wszystko zależy czy wytrzymają podporządkowani ciśnieniu Pana Stworzyciela Woli, czy będą z całą rzetelnością chcieli żyć w czystości, w Pana promieniu Miłości i Prawdy oraz Woli.

Zło na Ziemi powstaje, aby całe się przejawiło, wyżyło się w sobie i załamało. I tak odejdzie z tej Ziemi wraz z tymi, którzy jemu chętnie służyli.

Czy będą straty wśród ludzi?

Już są, a będą coraz większe!

Żywioły pracują coraz mocniej, to widzicie codziennie w obrazach. Wszystko, co wymyślił ludzki rozum zawodzi na całej swojej płaszczyźnie i aby upaść osiąga swoje tak zwane ziemskie szczyty.

Gospodarka ziemska na rozumie oparta się załamie, ludzie przyzwyczajeni do lenistwa bez chcenia będą iść na ustępstwa, zwrócą się przeciw rządom, o one użyją siły, aby zaprowadzić porządek.

Krwawe straty obustronne.

Państwa powstaną przeciwko innym krajom zbrojnie.

Zaczną się ludzie niszczyć między sobą, a wszystko w wyniku podjęcia decyzji przez kilku ludzi.

Kościoły i religie wyludnią się i upadną, gdyż widać, że ludzkim duchom dają dużo zła.

Przewroty, zmiany, załamania, destrukcja, konflikty, to skutek życia obecnej i w przeszłości żyjącej ludzkości.

Wkrótce, gdy ludzkość bez osiągnięcia porozumienia pomiędzy sobą będzie, nastąpi zniszczenie ponad 85% populacji, odejdą ci, co już dawno odeszli od Pana Stworzyciela.

Pozostali albo skorzystają z szansy ratunku i zmienią się we wszystkim, albo zginą.

Wybory wszyscy już dokonali, teraz reszta zostanie wymuszona wzmożoną Siłą Światła.

I jak jeszcze tego zbyt mało widzicie i zdarzeń bez kojarzenia jesteście, to już bez znaczenia, młyny mielą według praw Pana, leniwy w tryb wpada.

Jak to wy mówicie; zobaczymy?

To patrzcie!

Komentarze (0)
Ogromny wysiłek potrzebny 139 WKO Jezus Chrystus
 Oceń wpis
   

 

Ogromny wysiłek potrzebny, aby powrócić do swojego domu duchowego istotnego i to każdego czeka, kto osiągnie świadomość siebie ducha, prawdziwego człowieka.

I na początku jasno trzeba określić, że ten, kto ograniczony jest do rozumowej wiary i opiera wszystko na gęstej materii, to jego to objawienie bez dotyczenia jest.

Słowa przeznaczone są dla tych, którzy duchowo żyją i proszą z utęsknieniem o wsparcie.

Wszystkie szczegółowe informacje potrzebne do wzlotu duchowego są zawarte w Wielkiej Księdze Objawień i w Objawieniach Woli Bożej, to skarbnice dla tych, którzy poważnie i z całą siłą chcą się uratować przed zatraceniem świadomości siebie ducha.

Ze Słowa jest korzyść wtedy, gdy wam bardzo, bardzo na duchu, na sobie zależy, aby było bez popadania w rozkład wraz z gęstą materią, co obecnie widzicie. W klęskach żywiołowych ginie coraz więcej ludzi i bez możliwości jesteście aby w obecnym swoim stanie ten proces zatrzymać.

Podział dokonany zdecydowanie wcześniej, teraz jest fizycznie wykonywany.

Pan Stworzyciel długo czekał, aż ludzkie duchy tak mocno przegięły, tak mocno weszły w kontakt z ciemnościami, że obecnie zniszczenie całkowite ciemności pozwoli tęskniącym do Pana z Ziemi, z gęstej materii się wyzwolić.

Jestem, aby tych duchowych wspomóc, koło innych przejdę jak wietrzyk mało poznany, ale skutek zwrotny szybko was dopadnie i złamie.

Wy ludzie odeszliście od Pana nauk wam danych.

Zastąpiliście je własnymi wymyślonymi przez rozum naukami i daliście się zwieść, siejąc zniszczenie wprowadzając je w bycie codzienne. Szybko teraz się przekonacie ile są one warte, odarci zostaniecie z fałszu, z ciemności i zobaczycie jak wy w Świetle wyglądacie.

Ciężko na to wszystko swoim leniwym byciem pracowaliście i pracujecie dalej, zapłata wam należna na waszym koncie, czas na skutek zwrotny.

Teraz patrzcie, co na was ściągnął, co ściąga wasz rozum sługa ciemności, więzi on w was prawdziwego człowieka, to duch, bez którego brak w waszych ziemskich ciałach życia.

Mocno przywarliście do gęsto materialnego bycia na Ziemi, to teraz mocno poczujecie jak od niego zostajecie odrywani.

Każdy jasny duch, silny w sobie przez zawieruchy i przewroty zawsze będzie chodził jasnymi drogami i pomoże tylko tam, gdzie ludzie poważnie i mocno będą chcieli lecz jego pomoc będzie miała charakter taki jak on sam, duchowy i wskaże wam drogę, po której dalej możecie iść wy sami.


Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Najnowsze komentarze
2013-04-20 20:34
restauracja-dawidy:
Giełdy na Ziemi dążą do zerowej wartości 472.
nie będzie tak źle, zawsze znajdą się tacy którzy będą chcieli zarobić bez wysiłku, a póki są[...]
2012-05-13 23:05
cuong:
Żywioły; armia Pana atakują! 508.
Niestety ziemia jest przesiąknięta nienawiścią, wszelkim złem, nie zasługuje na żadne litości[...]
O mnie
Jezus Chrystus Romuald Statkiewicz
Jezus Chrystus Romuald Statkiewicz część Pana Stworzyciela na Ziemi w Polsce w mieście Opole!
Kategorie
Ogólne